Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень [Книга] : навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. – Донецьк : ДонДДУ : УКЦентр : НТШ-Донецьк, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-2018-00-4
602.
Прядко В.В. Історія грошей і кредиту [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; Мін-во фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Київ : Кондор, 2009. – 508с. – ISBN 978-966-351-221-1
603.
Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. XX-XXI ст. [Книга] : Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.П. Чуб, М.В. Борисенко; [В.Ф.Салабай, І.Д.Дудко, М.П.Чуб, М.В.Борисенко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 200 с. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 966-574-923-4
604.
Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
605.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
606.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
607.
Ратніков В.С. Історія та філософія науки [Книга] : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / В.С. Ратніков, З.Ю. Макаров; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 416с. – ISBN 978-966-382-192-4
608.
Кара-Васильєва Історія української вишивки [Книга] = History of Ukrainian embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл. – ISBN 978-966-577-188-3
609.
Гудзь В. Історія України [Книга] : підручник для студ. вищих навчальн. закладів / Віктор Гудзь ; МОНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Слово, 2008. – 672с. – ISBN 978-966-8407-92-5
610.
Алексєєв Ю.М. Історія України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.М. Алексєєв. – Київ : КСУ, 2005. – 338с. – ISBN 966-7486-01-7

611.
Уривалкін О.М. Історія України в запитаннях та відповідях [Книга] : посібник / Олександр Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-8379-36-9
612.
Глушко О.К. Італійське каприччо [Книга] : новели / Олександр Глушко. – Київ : Вітчизна, 2008. – 319 с. – ISBN 978-966-8623-10-3
613.
Перкинс Д. Как стать гением, или искусство взрывного мышления [Книга] / Дэвид Перкинс. – Москва : АСТ, 2003. – 318с. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-016555-2
614.
Литвиненко Г.С. Календарно-обрядові пісні : архетипно-образна система фольклорної свідомості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Литвиненко Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
615.
Паливода К.В. Капітальні інвестиції [Книга] : на прикладі житлового будівництва в Україні / К.В. Паливода. – Київ : Знання, 2009. – 711 с. – ISBN 978-966-346-611-8
616.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
617.
Лозинський М.О. Карбаніони [Книга] : Синтез та алкілування / Мирон Лозинський, Володимир Ковтуненко. – Київ : Трео-Плюс, 2008. – 626с. – ISBN 966-569-170-8
618.
Лифман Роберт. Картели и тресты [Книга] / Роберт. Лифман. – Москва, 1925. – 274с.
619.
Кучеревська Н.Л. Керченський лапідарій як суб"єкт культурологічної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кучеревська Н.Л.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
620.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
621.
Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Книга] / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ уклад. : Н.П. Бондар, Р.Є. Кисельов, за участю Т.М. Росовецької ; заг. ред. Г.І. Ковальчук ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-02-4724-6
622.
Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби [Автореферат] : автореф. ... д-ра філософ. наук спец. 09.00.05 історія філософії / Прокопов Д. Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009
623.
Чугунов В.В. Клиника дисциплинарная и история психотерапии [Книга] / В.В. Чугунов. – 2-е изд., стереотип. – Киев ; Харьков : Здоров"я ; Око - Наука, 2008. – 768 с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 5-311-01350-8; 966-526-103-7
624.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
625.
Верба Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди [Книга] : [ монографія ] / Григорій Верба ; МОНУ, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди", Центр сковородинознавства університету. – Тернополь : Астон, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-308-202-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex