Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Юхименко В.В. Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Юхименко Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
27.
Капустін Д.О. Водорості водойм Поліського природного заповідника [Автореферат] : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.05 / Капустін Дмитро Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2013
28.
Ткаченко В.С. Вплив внутрішньошарових неоднорідностей у розподілі магнітних параметрів на процеси розповсюдження спінових хвиль у магнонних кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Ткаченко Віра Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О. Галкіна. – Донецьк, 2013
29.
Семенов І.Л. Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов Ігор Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013
30.
Козій Н.І. Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового стоку води [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Козій Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2013
31.
Баляр В.Б. Вплив спотворень в трактах цифрового телевізійного мовлення на технічну якість їх функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Баляр Володимир Богданович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2013
32.
Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
33.
Нікулін С.Л. Геоінформаційна технологія вирішення прогнозно-пошукових задач за комплексом геолого-геофізичних і космічних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Нікулін Сергій Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
34.
Лазоренко-Гевель Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Лазоренко-Гевель Надія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
35.
Цибульська О.В. Геолого-генетична типізація селів та оцінка селенебезпеки басейну р. Тиса (гірськоскладчаста область Карпат) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Цибульська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
36.
Устенко С.А. Геометрична теорія моделювання криволінійних форм лопаткових апаратів турбомашин з оптимізацією їх параметрів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Устенко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
37.
Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Кушнір В"ячеслав Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
38.
Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Понкина Алена Игоревна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013
39.
Соболєва О.В. Графостилістичні особливості текстів інтерв"ю (на матеріалах французських журналів для жінок) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
40.
Крашеніннікова А.А. Демогеографічна система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку [Автореферат] : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Крашеніннікова Анастасія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
41.
Бедін С.В. Державне регулювання електроенергетичного ринку в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Бедін Сергій Володимирович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013
42.
Науменко Р.А. Державне регулювання розвитку позашкільної освіти в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Науменко Раїса Андріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013
43.
Коваленко В.М. Державне управління розвитком земельних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Коваленко Володимир Миколайович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013
44.
Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
45.
Ігнатишин В.В. Динаміка деформаційних процесів у зоні Оашського розлому за результатами моніторингових геофізичних досліджень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Ігнатишин Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2013
46.
Третяк Ю.Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Третяк Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
47.
Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
48.
Петрова І.В. Дозвілля в історико-культурному вимірі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Петрова Ірина Владиславівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
49.
Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Т.Б.; Цвигун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
50.
Будніков М.А. Дослідження вимушених геометрично нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок та пластин за допомогою метода R-функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Будніков Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,