Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Розлач В.О. Дослідження умов формування дощових паводків у басейні Вісли (у межах України) та розроблення системи прогнозування максимального стоку на засадах математичного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Розлач Вероніка Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
52.
Біда П.І. Дренажно-сорбційна система на радіоактивно забруднених торфових грунтах Полісся України [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 06.01.02 / Біда Петро Іванович; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013
53.
Коніщук В.В. Екологічні основи розвитку та охорони торфових боліт Полісся [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Коніщук Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2013
54.
Полєтайкін О.М. Експертна система підтримки прийняття рішень при просуванні комп"ютерної техніки споживачеві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Полєтайкін Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
55.
Драпогуз В.П. Екстраполяція як метод соціального пізнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Драпогуз Василь Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
56.
Сеєдхесамеддін Дабірсіагі Енергоефективне кодування звукових сигналів у цифрових слухових апаратах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Сеєдхесамеддін Дабірсіагі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
57.
Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
58.
Хомич С.В. Ефективність таймерних сигналів у системах з I-кратним повторенням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хомич Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
59.
Кутра Д.С. Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Кутра Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2013
60.
Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
61.
Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
62.
Білецький Е.В. Закономірності реодинаміки та теплообміну неньютонівських рідин у каналах хіміко-технологічного обладнання [Автореферат] : атореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Білецький Едуард Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
63.
Ровецький І.М. Закономірності формування та оптичні властивості мікро- і наноструктур у шаруватих кристалах йодистого кадмію [Автореферат] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Ровецький Іван Миколайович; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
64.
Мостова Н.М. Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мостова Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
65.
Степанчук В.В. Замки Закарпаття як туристичні атракції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2013
66.
Рисухін В.В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізованими стоками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рисухін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України,Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
67.
М"яловська А.В. Зміст та форми культу в християнській традиції (феноменологічний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / М"яловська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
68.
Лобузіна К.В. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
69.
Ткаченко А.О. Зниження динамічних навантажень в асинхронних електроприводах скребкових конвеєрів у робочих та аварійних режимах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ткаченко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
70.
Якимів Р.Я. Зображення комутаційних співвідношень з умовами ортогональності та їх узагальнень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Якимів Роман Ярославович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013
71.
Булкат М.С. Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.01 / Булкат Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
72.
Спірінцева О.В. Ідентифікація об"єктів на фотограмметричних цифрових зображеннях в умовах невизначеності параметрів їх фіксації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцева Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013
73.
Рак Т.Є. Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рак Тарас Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013
74.
Рубанчук М.П. Імпедансометричні перетворювачі для біосенсорних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Рубанчук Марія Павлівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
75.
Тугай С.Б. Імпульсні режими роботи технологічних електронно-променевих гармат високовольтного тліючого розряду [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.27.02 / Тугай Сергій Борисович; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,