Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
102.
Албанський І.Б. Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Албанський Іван Богданович ; М-во освіти і науки Укрраїни, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013
103.
Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
104.
Мельник А.П. Лінгвокультурні особливості перекладу сучасних анімаційних фільмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мельник Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
105.
Садовникова Д.В. М. Лисенко і "Київська Громада" в контексті національно-культурного відродження України другої половини XIX - початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Садовникова Дар"я Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013
106.
Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
107.
Дедів І.Ю. Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дедів Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013
108.
Лещишин Ю.З. Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лещишин Юрій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013
109.
Кавалець І.І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Кавалець Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013
110.
Крошний І.М. Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Крошний Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013
111.
Боярська Ю.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних неізотермічних режимів роботи газотранспортних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Боярська Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
112.
Іванущак Н.М. Математичні моделі розвитку структур ком"ютерних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванущак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
113.
Палагін В.В. Математичні моделі, методи та засоби виявлення і розрізнення сигналів на фоні негаусових завад [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Палагін Володимир Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013
114.
Кравцова Ю.В. Метафоричне моделювання світу в художньому тексті (на матеріалі творів російських поетів-прозаїків першої половини XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
115.
Молоковський І.О. Метод визначення місцеположення мобільних об"єктів у телекомунікаційних мережах спеціального призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Молоковський Ігор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – Харків, 2013
116.
Малик О.В. Метод контролю якості молока за електричними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Малик Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
117.
Завгородній В.В. Метод, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень на основі зв"язаних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Завгородній Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013
118.
Переверзев О.А. Методи вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль у мережах WDM з урахуванням явища чотирьоххвильового змішування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Переверзев Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
119.
Саід Халава Фауаз Методи діагностування та управління надійністю послуг в мультисервісних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Саід Халава Фауаз ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
120.
Мельничук Є.Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельничук Євген Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
121.
Іваненко Д.В. Методи підвищення стійкості схем направленого шифрування в кільцях зрізаних поліномів до атак спеціального виду на реалізацію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Іваненко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
122.
Волинський О.І. Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волинський Орест Ігорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013
123.
Білецький О.А. Методи побудови симетричних алгоритмів криптографічного захисту інформації з динамічно керованими примітивами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Білецький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
124.
Яровий А.А. Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яровий Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
125.
Вовк О.Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вовк Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,