Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Констянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
77.
Онисенко С.В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Онисенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
78.
Іванова Г.А. Інформаційна система підтримки прийняття рішень на основі модифікацій методу аналізу ієрархій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Іванова Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
79.
Дорогий Я.Ю. Інформаційна технологія біометричної ідентифкації людини за зображенням обличчя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дорогий Ярослав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
80.
Гавенко О.В. Інформаційна технологія для побудови аналітичних геоінформаційних систем багатозв"язних просторово-розподілених об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гавенко Олег Віталійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
81.
Марулін С.Ю. Інформаційна технологія обміну даними між системою електронного документообігу та базою даних інформаційної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Марулін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
82.
Ролік О.І. Інформаційна технологія управління корпоративною ІТ-інфраструктурою [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Ролік Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
83.
Ясочка М.В. Інформаційна технологія управління рівнем обслуговування користувачів інформаційно-комунікаційних сервісів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ясочка Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
84.
Кунченко-Харченко Інформаційні технології документообігу для прогнозування циклів розвитку інтегрованих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Кунченко-Харченко Валентина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Україн. акад. друкарства. – Львів, 2013
85.
Пасєка М.С. Інформаційні технології опрацювання запитів в системах документообігу для прийняття рішень в соціальних структурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пасєка Микола Степанович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013
86.
Габсі Мунір Інформаційні технології формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Габсі Мунір ; М-во освіти і культури України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
87.
Рашкевич Ю.Ю. Інформаційні технології шифрування зображень в телекомунікаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рашкевич Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013
88.
Булах Б.В. Інфраструктура потоків задач на основі композиції грід-сервісів для автоматизованого схемотехнічного проектування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Булах Богдан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. нац. політехн. ін-т". – Київ, 2013
89.
Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
90.
Вавричук В.Г. Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для наближеного розв"язування задачі Коші для параболічного рівняння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Вавричук Василь Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013
91.
Іовлєва Ю.В. Керамічні пігменти шпінельного типу з використанням шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Іовлєва Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, Держ. вищий навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
92.
Колларов О.Ю. Керування автономними системами електроживлення із воднево-кисневими паливними елементами на базі штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Колларов Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
93.
Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
94.
Цимбалюк В.С. Кодифікація інформаційного законодавства України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Цимбалюк Віталій Степанович ; М-во освіти та науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослав Мудрого". – Харків, 2013
95.
Задоєнко О.В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України у 1922-2012 рр. (історико-правове дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задоєнко Олексій Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013
96.
Жорова А.М. Коефіцієнти переносу неідеальної плазми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Жорова Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
97.
Луняк Є.М. Козацька Україна XVI-XVIII ст. у французьких історичних дослідженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Луняк Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
98.
Цибульський В.О. Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Цибульський Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
99.
Захарченко Н.В. Комунікативно-когнітивні особливості полемічних трактатів Мартіна Лютера [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Захарченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
100.
Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму [Автореферат] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex