Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Ришковець Ю.В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ришковець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
127.
Мельник Р.П. Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Руслан Павлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
128.
Смірнов О.А. Методи та засоби цифрової стеганографії з використанням складних дискретних сигналів для захисту інформаційних ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Смірнов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
129.
Клювак А.В. Методи усунення локальних спотворень зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Клювак Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
130.
Вербицький Ю.Т. Методичні та прикладні аспекти комплексного банку геофізичної інформації Карпатського регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Вербицький Юрій Тарасович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2013
131.
Кернес Г.А. Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кернес Геннадій Адольфович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2013
132.
Кравченко Н.П. Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кравченко Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
133.
Жиганюк І.В. Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Жиганюк Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
134.
Ніколаєва О.В. Мінливість та життєздатність Juniperus excelsa Bieb. у Криму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Ніколаєва Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
135.
Седлерова А.І. Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Седлерова Аліна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
136.
Кожедуб С.А. Моделі ерозійно-акумулятивних процесів на основі системного дослідження методів формування топографічних поверхонь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Кожедуб Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т.буд-ва і архіт. – Київ, 2013
137.
Штанькевич О.С. Моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрархічних та мережевих системах прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Штанькевич Олексій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
138.
Іванова Л.В. Моделі і методи побудови мультисервісних гетерогенних комп"ютерних мереж у середовищі проблемно-орієнтованої САПР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Іванова Лілія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
139.
Васім Аль Шаріф Мусса Сухад Моделі і методи синтезу тестів для розподілених інформаційних систем на основі мереж Петрі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васім Аль Шаріф Мусса Сухал ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ін-т. – Одеса, 2013
140.
Кохан В.Ф. Моделі інформаційної технології прогнозування якості флексографічного друку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кохан Василь Федорович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013
141.
Бабій Н.В. Моделі процесів дифузійного перенесення і методи оцінювання технологічних параметрів в багатошарових наноплівках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бабій Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013
142.
Климук Н.Я. Моделі процесів медичного страхування з урахуванням етіології захворювання [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.04 / Климук Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
143.
Мілейко І.Г. Моделі та засоби побудови гарантоздатних інформаційних систем для тензометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мілейко Ігор Генрікович ; М-во освіти і науки України, Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
144.
Бабосюк А Н. Моделі та інформаційна технологія оцінки впливу слабкоформалізованих стратегій на показники бізнес-плану діяльності підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бабосюк Надія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
145.
Станкевич О.А. Моделі та інформаційна технологія стратегічного управління логістикою дистриб"юції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Станкевич Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
146.
Гамзаєв Р.О. Моделі та інформаційна технологія трасування вимог в гнучких процесах розробки програмного забезпечення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гамзаєв Рустам Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
147.
Крупський К.Л. Моделі, методи та інформаційна технологія прийняття рішень при взаємодії регіонального ринку праці та системи освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крупський Костянтин Леонідович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013
148.
Зацерковний В.І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Зацерковний Віталій Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. математичних машин і систем. – Київ, 2013
149.
Іванюк П.В. Моделювання процесів генерування детермінованого хаосу для передавання інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванюк Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
150.
Дець Т.І. Моделювання розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Дець Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,