Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Винник Ю.М. Дальневосточные проблемыв в американо-индийских отношениях /1950-1953 гг./. [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Винник Ю.М.; Моск. гос. ин-т международ. отношений. – М., 1961
27.
Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
28.
Севастьянова І.В. Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни (1735-1739рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. істор. наук :07.00.02 / Севастьянова І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
29.
Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізотерних аналогів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім наук : 02.00.03 / Ярошенко В. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
30.
Веселкина Р.В. Динамика почвенных процессов в почвах Ленкоранского района Азербайджанской ССР. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Веселкина Р.В.; Рост. гос. ун-т. – Баку, 1961
31.
Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
32.
Охріменко Т.В. Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних творів і текстів у жанрі фольклорних стилізацій 17-20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Охріменко Т. В. ; КНУТШ , Ін-т філології. – Київ, 2009
33.
Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
34.
Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17 - 20 століть [Автореферат] : автореф.дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 / Даниленко І. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009
35.
Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.11 / Кононенко В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
36.
Соловей Г.Т. Иммунитет и эффективные методы создания филлоксероустойчивых сортов винограда. [Автореферат] : Автореф... доктор биол.наук: / Соловей Г.Т.; МВ и ССО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1961
37.
Иорданишвили К Е. Исследование веществ и полупроводниковых термоэлементов для термоэлектрического охлаждения и генерирования электроэнергии. [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иорданишвили Е.К,; АН СССР. Лен. физ.-техн. ин-тут им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1961
38.
Быховский А.И. Исследование диффузии ртути в поверхностных слоях амальгамы олова и оловянных сплавов и изучение превращения белого олова в серое методом диффузии. [Автореферат] : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быховский А.И.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Х, 1961
39.
Абидова З.Х. Исследование индивидуального углеводородного состояния избаскентского бензина и разработка нового метода разделения смеси одно-. двух-, и трехосновных бензолкарбоновых кислот. [Автореферат] : Автореф... Канд.хим.наук: / Абидова З.Х.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1961
40.
Томбак М.И. Исследование метода получения люминофорного сульфида цинка реакцией между сульфатом цинка и тиосульфатом натрия. [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Томбак М.И.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по химии. Гос. ин-т приклад. химии. – Л., 1961
41.
Карилинер М.М. Исследование модуляционно-фазового метода измерения добротности резонатора на сверхвысоких частотах [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карилинер М. М.; Сара.ГУ. – Саратов, 1961
42.
Селезнев И.Т. Исследование распространения упругих волн в плитах и оболочках. [Автореферат] : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Селезнев И.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР.Киев.ордена Ленина политехн.ин-т. – К, 1961
43.
Глаголев В.Л. Исследование реакций с бытрыми нейтронами, приводящих к миллисекдным изомерам. [Автореферат] : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глаголев В.Л.; Науч-исслед.ин-т.ядерной физики МГУ. – М, 1961
44.
Кононова М.В. Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавчого мистецтва [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Кононова М. В.; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009
45.
Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
46.
Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук.: 09.00.05 / Воронюк О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2009
47.
Олійник С.М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Олійник С. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
48.
Вітрук Ю.В. Інформаційне забезпечення систем неруйнівного контролю виробів з композиційних матеріалів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Вітрук Ю. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
49.
Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Сабат Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
50.
Верховская А.К. Каталитические свойства системы CoCl-CuCl-Na MoO в реакции разложения перекиси водорода и промежуточные соединения, образующиеся в ходе процесса. [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Верховская А.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex