Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. ... канд. геолог.наук : 04.00.05 / Диняк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
77.
Петрівський Я.Б. Наукові основи вилуговування урану з техногенних родовищ складної форми підземним способом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Петрівський Я. Б.; Мін-во освіти і науки, Нац. гірн. ін-т. – Дніпропетровськ, 2009
78.
Загускин В.Л. Некоторые воспросы геометрии Финслера [Автореферат] : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загускин В.Л. – Саратов, 1961
79.
Ладиков-Роев Некоторые задачи динамики газовых конфигураций с учетом магнитных эффектов [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладиков-Роев Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961
80.
Чекмарев И.Б. Некоторые задачи магнитной гидродинамики жидкости конечной проводимости. [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чекмарев И.Б.; Физ.-техн. ин-т АН СССР. – Л., 1960
81.
Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
82.
Фоміна Г.В. Німецькомовна драматургія 60-80-х рр. 20 ст. : Своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Фоміна А. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
83.
Светозарский С.В. Новые реации автоконденсации и конденсации с аммиаком циклогексаннотна и его монометилзамещенных [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Светозарский С. В.; МВССО РСФСР, Гор.ГУ. – Горький, 1961
84.
Величук А.П. О специфике присоеденительной связи в современном русском языке. [Автореферат] : Автореф... канд. филол.наук: / Величук А.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961
85.
Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009
86.
Слащов І.М. Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Слащов І. М.; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2009
87.
Максимова М.П. Органическое вещество и биогенные элементы в водах Белого моря [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Максимова М. П.; АН СССР, Гидрохим. ин-т. – Петрозаводстк, 1960
88.
Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей 15 века. [Автореферат] : Автореф... доктора ист.наук: / Хачикян Л.С.; Ком.Совета Мин.Арм.ССР.по высш. и сред.спец.образования.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961
89.
Нестеренко Л.П. Пермские отложения Днецкого бассейна [Автореферат] : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Нестеренко Л. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1961
90.
Кацитадзе Д.В. Персидские источники продолжений "Картлис цховреба" [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Кацитадзе Д.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961
91.
Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
92.
Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 / Влялько І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
93.
Конопліцька О.П. Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au ( III) , Pd (II) , Ag (I) та Hg (II) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.02 / Конопліцька О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
94.
Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинців в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Важинський В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
95.
Крючкова Л.Д. Прошедшее время перфекта (Past perfect) в английском языке в период 8-17 веков [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Крючкова Л.Д. ; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И. Ленина. – Москва, 1961
96.
Берлянд О.С. Распространение примеси в свободной атмосфере в поле ветра, изменяющегося с высотой. [Автореферат] : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берлянд О.С.; Ин-т прикладной геофизики АН СССР. – М, 1961
97.
Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Сідоркіна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
98.
Міщенко О.В. Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Міщенко О. В.; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2009
99.
Циганович О.А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Циганович О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
100.
Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,