Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Білик Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
52.
Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
53.
Атоян К.М. Кручение автобуса с несущим основанием, вызываемое дорожными неровностями. [Автореферат] : Автореф... наук: / Атоян К.М.; МВ и ССО УССР. Львов. полит. инст. – Львов, 1961
54.
Сагіна Ю.В. Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру та глядача: на матеріалі одеських театрів [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Сагіна Ю. В.;Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
55.
Ільницька Я.В. Лексика грузинського походження в українській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ільницька Я. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
56.
Багиров Г.Г. Ленинский кооперативный план и его всемирно-историческое значение [Автореферат] : Автореф... канд.ист.наук: / Багиров Г.Г.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1961
57.
Мустафаев И.С. Литофации отложений бассейна века продуктивной толщи и его палеогеография. [Автореферат] : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Мустафаев И.С.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1961
58.
Ільїн Л.В. Лімносистеми Українського Полісся : регіональні закономірності та особливості оптимізації [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра геогр. наук : 11.00.11 / Ільїн Л.В.; Ільїїн Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
59.
Колеснікова І.А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол наук :10.02.15 / Колеснікова І.А. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
60.
Ситник О.Г. Лялька як символічний двійник людини : соціокультурні виміри [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ситник О. Г.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
61.
Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
62.
Семенов В.В. Математичне моделювання рівня добробуту населення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Семенов В. В.; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
63.
Безвербний І.А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Безвербний І.А.: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
64.
Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
65.
Демидов В.П. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе стереометрии среденей школы [Автореферат] : Автореф... канд. пед.наук: / Демидов В. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960
66.
Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
67.
Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
68.
Гродський С.В. Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Гродський С. В.; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2009
69.
Патика М.В. Мікробіологічні основи підвищення родючості підзолистих і дерново-підзолистих грунтів [Автореферат] : автореф. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Патика М. В.; Уман. держ. аграр. ун-т. – Умань, 2009
70.
Неізвестний О.С. Моделі і методи об"єктного представлення та інтеграції реляційних баз даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Неізвестний О.С.: Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009
71.
Данилова О.В. Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетеннісному підході [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Данилова О. В.; НАН України, Мін-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2009
72.
Мартиновець С.М. Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартиновець С.М.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
73.
Кірхар Н.В. Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Кірхар Н. В.; Кірхан Н.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
74.
Ус М.Ф. Моделі, методи та засоби адаптації інформаційних технологій підтримки прийняття рішень і навчання до когнітивних можливостей користувачів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус М. Ф.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
75.
Терейковський І.А. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту з використанням методів теорії нейронних мереж та марківських процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський І.А.; Держ. ком. зв"язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,