Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Хазіпов І.В. Розробка способів утворення штучних порідних споруджень для охорони виїмкових виробок, що використовуються повторно [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.05.02 / Хазіпов І. В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
102.
Славутская Х.Т. Роль "Правды" в борьбе КПСС за развитие социалистического соревнования в промышленностив годы четвертой пятилетки. [Автореферат] : Автореф... Канд.ист.наук: / Славутская Х.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССр.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1961
103.
Буяновский Г.А. Роль биологических факторов в осолонцевании некоторых луговых почв Кура-Араксинской низменности. [Автореферат] : Автореф... Канд.биол.наук: / Буяновский Г.А.; М-во высш. сред.спец.образования РСФСР. – Баку, 1961
104.
Ахунзянов Т.И. Руководство партии развитием массового движения рабочих и сльских корреспондентов советсой печати между XX и XXI съездами КПСС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахунзянов Т.И. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. истории КПСС. – Москва, 1961
105.
Станикас П. Себестоимость добычи торфа и пути ее снижения в торфяной промышленности Литовской ССР. [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Станикас П.; МВ и ССО. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1961
106.
Шерснев М.Л. Сильная размерность отображений и связанная с нейю характеристика разметности метрических пространств [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерснев М. Л.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961
107.
Щирова Н.А. Синтез и изучение свойства перхлоратов трех- и четырехвалентного церия. [Автореферат] : Автореф... Канд.хим.наук: / Щирова Н.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1961
108.
Титов В.С. Синтез и исследование основных свойств ионитовых мембран и некоторых полупродуктов для них [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Титов В.С. ; МВ и ССО РСФСР ; МХТИ. – Москва, 1961
109.
Пономаренко Л.В. Система захисту від несанкціонованого доступу на основі голосової автентифікації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Пономаренко Л.В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
110.
Торбяк Т.Н. Соотношение методов принуждения и убеждения в деятельности Советского социалистического государства. [Автореферат] : Автореф... канд. филос.наук: / Торбяк Т.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1961
111.
Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
112.
Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [ пі ]-електронмісткими сполуками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.05 / Токар В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
113.
Булдакова А.Н. Сравнительный анализ роли светового режима в росте и развитии сельскохозяйственных птиц [Автореферат] : автореф. дис. ... канл. биол. наук / Булдакова А.Н. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1961
114.
Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимчишин О. І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
115.
Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
116.
Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наталіна Н. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
117.
Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук :03.00.01. / Лапоша О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
118.
Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Мельник О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
119.
Киримов Т.Н. Творчість Джеміля Керменчіклі : тематика, семантика, лінгвостильові особливості [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. філол. наук :10.01.10 / Киримов Т. Н. – Київ, 2009
120.
Галонська О.І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.04 / Галонська О. І.; Харк. держ. акад. – Харків, 2009
121.
Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
122.
Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
123.
Крельштейн П.Д. Технологія картографування і моніторингу з використанням легких літальних апаратів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн П. Д.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2009
124.
Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді : соціально-комунікаційний аспект (1992-2005) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Перехейда В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
125.
Барт О.О. Удосконалення управління комунікаціями у проектах освоєння морських газових родовищ на основі геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Барт О. О.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,