Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко В.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
452.
Стоян С.П. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві [Книга] : монографія / С.П. Стоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Міленіум, 2014. – 358, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8364-14
453.
Ларіонов М.Г. Курс алгебри та геометрії для вступників до ВНЗ [Книга] / М.Г. Ларіонов, О.М. Рубінчик, І.В. Ягнюкова ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 144 с. : іл., табл. – На обкл. також: Програмний матеріал ; Методичні вказівки ; Довідковий матеріал ; Приклади розв"язків задач ; Завдання для самостійних та контрольних робіт. – Бібліогр.: с. 144
454.
Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики [Книга] / навч. посібник для студентів ВНЗ. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7181-49-0
455.
Ткач М.М. Ласий ведмідь [Книга] : казки : [для дошкільнаят та дітей мол. шк. віку] / Михась Ткач ; худож. Оксана Коршун ; [ред. Христина Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 966-340-082-X
456.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
457.
Лексикографічний бюлетень [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1951-. – ISBN 978-966-489-285-5
458.
Листівки української революційної доби (1917-1919 рр.) [Книга] : зб. документів / Іст.-культурол. т-во "Герої Крут" ; [упоряд. тексту, передм., вступ. ст. і комент.: О.М. Надтока, Г.С. Черевичний]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2014. – 150, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 123-127. – Бібліогр.: с. 128-129, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-571-108-8
459.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
460.
Ганцян Р.Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганцян Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
461.
Дарчук Н.П. "Лінгвістичне забезпечення автоматичних систем аналізу українськомовного тексту (на прикладі системи автоматичного граматичного аналізу тексту АГАТ)" [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 ; 10.02.21 / Дарчук Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
462.
Лінгвокомп"ютерні дослідження [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ. – ISSN 2307-0544
463.
Маковійчук Л.В. Лінгвокультурні концепти MANN та FRAU у творах німецькомовних письменників Західної України XIX - початку XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маковійчук Ліліана Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
464.
Ярошко Н.С. Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60-90-х років XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
465.
Мозолевська А.С. Лінгвопрагматичний аспект інформативності інтерв"ю (на матеріалі сучасної французької преси) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мозолевська Аліна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
466.
Зеліско В.Р. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум [Книга] : навч. посібник / В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 373, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 368-373. – Бібліогр.: с. 365-367. – ISBN 978-617-100-097-1
467.
Ушкалов Л.В. Література і філософія: доба українського бароко [Книга] / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 414, [1] с. – Покажч. імен: с. 398-414. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-580-2
В дарунок від автора, 8.XII.14. Підпис
468.
Бондаренко Г.Ф. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія [Книга] / Галина Бондаренко ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Каф. теорії та історії світової літ.]. – Житомир : Полісся, 2014. – 239, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-726-4
469.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
470.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
471.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
472.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
473.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
474.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
475.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex