Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Маркетинг і менеджмент інновацій [Журнал] = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
477.
Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
478.
Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
479.
Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
480.
Математичне моделювання в економіці [Журнал] : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-
481.
Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
482.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
483.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
484.
Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах [Книга] / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-240. – ISBN 978-617-7045-56-3
485.
Колованова Є.П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
486.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" [Книга] : [24 жовт. 2014 р., Харків : збірник] / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: Медвідь М.М. (голова), Романова О.О.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 304 с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

487.
Матеріали до української етнології [Журнал] : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ. – ISSN 2313-8505
488.
Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" [Книга] : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т. Півд. регіон. наук. центр. Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Стратонов В.Н. та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2014. – 291, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-91-6
489.
Бондаренко Е.В. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира [Книга] / Е.В. Бондаренко. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-298. – ISBN 978-966-285-115-1
490.
Медична психологія [Журнал] = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
491.
Мовчан В.В. Межі здійснення судової влади [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мовчан Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
492.
Бакштанский В.Л. Менеджмент вашего здоровья [Книга] / В.Л. Бакштанский, О.И. Жданов. – Москва : Per Se, 2000. – 220, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 218-219. – ISBN 5-9292-0002-5
493.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
494.
Гололобов Д.О. Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Гололобов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
495.
Овсяк О.В. Метод та математичне і програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів [Дисертація] : дис. ... д-ра техн. наук. 01.05.03 / Овсяк Олександр Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Львів, 2014
496.
Лозинська М В. Метод управління трафіком в процесі встановлення ТЕ-тунелів із використанням лінійних Max-plus моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лозинська Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
497.
Єфіменко А.А. Методи і моделі синтезу та оптимізації міжблочних електричних з"єднань радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Єфіменко Анатолій Афанасійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015
498.
Данова М.О. Методи і модель інформаційної технології вибору пріоритетів науково-технічного розвитку в національних форсайт-дослідженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Данова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
499.
Неуймін О.С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Неуймін Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
500.
Стіренко С.Г. Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач в комп"ютерних кластерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Стіренко Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex