Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку [Книга] : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2015. – 234, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-265-6
427.
Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності [Книга] / [Мамутов В.К. та ін. ; [під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.- прав. досліджень. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 119, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 104-117. – ISBN 978-966-2646-74-0
428.
Горелов А.А. Концепции современного естествознания [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спец. / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 2000. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 506 и в конце гл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00122-1
429.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
430.
Лебедєв І.В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці [Книга] : наук. монографія / Лебедєв І.В. – Одеса : Атлант, 2014. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-308. – ISBN 978-617-7253-03-6
431.
Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
432.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
433.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
434.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
435.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
436.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
437.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
438.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
439.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
440.
Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія [Книга] : роман-дослідження : у 3 кн. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4193-5
441.
Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія [Книга] : роман-дослідження : у 3 кн. / Володимир Білінський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4194-2
442.
Білінський В.Б. Країна Моксель, або Московія [Книга] : іст. дослідження : у 3 кн. / Володимир Білінський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 978-966-10-4195-9
443.
Криміналістичний вісник [Журнал] : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
444.
Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві [Книга] : монографія / [В.О. Туляков та ін. ; за заг. ред. В.О. Тулякова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2012. – 424 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-166-8
У пр. № 1696113 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з великою пошаною, Підпис: В. Туляков
445.
Іщук О.С. Кримінологічна діяльність органів прокуратури [Книга] : монографія / О.С. Іщук ; Ген. прокуратура Укрїни, Нац. акад. прокуратури. – Харків : Золота миля, 2014. – 365, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-56-6
446.
Культура слова [Журнал] : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
447.
Культура слова [Журнал] : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
448.
Культура слова [Журнал] : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
449.
Культура слова [Журнал] : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
450.
Культура слова [Журнал] : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex