Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология [Книга] / П.Ф. Каптерев ; [авт. вступ. ст. Н.С. Лейтес] ; Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-социальный ин-т. – Москва ; Воронеж : Московский психолого-социальний институт ; НПО "МОДЭК", 1999. – 331, [1] с. – Развернутый тит. л. – Библиогр.: с. 326-330 и в подстроч. прим. – (Психологи Отечества : избр. психол. труды : в 70 т. / гл. ред.: Д.И. Фельштейн). – ISBN 5-89395-120-4
252.
Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений [Книга] : практ. руководство / Собчик Л.Н. – Санкт-Петербург : Речь, 2002. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Практикум по психодиагностике). – ISBN 5-9268-0074-9
253.
Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии [Книга] : наука о душе / Т.А. Флоренская. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 206, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Психология для всех). – ISBN 5-691-00535-9
254.
Халед Салута Диверсифікація зовнішньоторговельних зв"язків Сирії в умовах регіональної нестабільності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Халед Салута ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
255.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
256.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
257.
Поліхун Н.І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів [Книга] : метод. рек. / Н.І. Політух ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 104, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 103-104
258.
Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины [Книга] / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 544 с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 539-544. – Библиогр.: с. 474-538. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00459-8
259.
Хороб С.І. Діалоги у відсвіті слова [Книга] : (укр. драматургія в типолог. зіставленнях) / Степан Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 307, [1] с. – Імен. покажч.: с. 295-307. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-332-5
У прим. № 1693677 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з побажанням подальших діалогів між дослідниками драматургії. Добра і добра Вам! Щиро - автор Хороб С. 10. IV. 2014 р.
260.
Пагіря А.В. Діяльність інтелігенції Української РСР з охорони природного середовища (друга половина 1940-х - перша половина 1980-х рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
261.
Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники [Книга] : листи, спогади / [упоряд.: І.В. Валявко, О.В. Чуднов, В.В. Янцен]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 527, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-270-4
Зміст:
Дмитро Чижевський. Життєпис ;
Живі про живе. Спогади ;
Дмитро Чижевський згадує... ;
Особисті зв’язки. Листування ;
Дмитро Чижевський: Proetcontra.

У прим. № 1693687 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з повагою до допитливих читачів і побажанням радості пізнання. Кандидат філос. наук Ірина Валявко. Підпис. 23.10.2014 р.
262.
Гвоздяк-Фрідманська Довідник з граматики німецької мови [Книга] : посіб. для студентів / О.М. Гвоздяк-Фрідманська, І.Й. Біров ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 221, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-7400-08-4
263.
Зборовець І.В. Доля українського мовознавця Василя Зборовця [Книга] : монографія / І.В. Зборовець. – Харків : Форт, 2014. – 143, [1] с. : фот., ноти. – Бібліогр.: с. 128-132
У пр. № 1696216 напис: Дарунок Науковій бібліотеці ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка з повагою від автора. 19 10.2014 р. Підпис.
264.
Верменич Я.В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір [Книга] / Ярослава Верменич ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 68, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7499-0
265.
Дзюба І.М. Донецька рана України [Книга] : історико-культурологічні есеї / Іван Дзюба ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 78, [1] с. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7536-2
266.
Шандра В.С. Донеччина: Адміністративно-територіальний і відомчий поділ (кінець XVIII - початок XX ст.) [Книга] : Валентина Шандра ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії НАН України, 2015. – 77, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7456-3
267.
Дослідження з ономастики [Книга] : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – 158, [2] с. – Присвяч. пам"яті відомого вченого, видат. укр. ономаста Олексія Сильвестровича Стрижака. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
268.
Сусь М.О. Дослідження і розробка процесу безпечної дезінфекції води знезаражувальними агентами неокисної дії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Сусь Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
269.
Дрогобицький краєзнавчий збірник [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 1994-. – ISBN 978-617-7235-56-8
270.
Савчук М. Другорядна історія Коломиї [Книга] : краєзнавчо-іронічне дослідження / Микола Савчук ; [фот., карикатури й граф. роботи Миколи Ганущака ; фот. з архіву Миколи Савчука]. – Коломия : Вік, 2013. – 68, [2] с. : іл. – В кн. також: Англік з Коломиї та інше : Коломия в прислів"ях, приказках, сталих словосполученнях ; Що є коломийського у світі. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Коломийська бібліотека ; вип. 17). – ISBN 966-550-092-9
У пр. № 1696091 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
271.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
272.
Пахомова С.М. Еволюція антропонімних формул у слов"янських мовах [Книга] / С.М. Пахомова ; М-во освіти, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2012. – 341, [3] с. – Резюме парал. укр., рос., англ., пол. – Бібліогр.: с. 5-8, 320-341. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-531-079-3
273.
Скоморович І.Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні [Книга] : (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 516, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 460-508. – ISBN 978-617-10-0159-6
274.
Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
275.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex