Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Колотілова І.О. Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Колотілова Ілона Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
327.
Степанов С.С. Законы психологии [Книга] : советы психолога-консультанта / Сергей Степанов ; [гл. ред.: В. Усманов]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 154 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-272-00296-2
328.
Записки з ономастики [Журнал] = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1999-
329.
Записки з романо-германської філології [Журнал] : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
330.
Бабенко А.М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір [Книга] : монографія / А.М. Бабенко ; М-во внутр. справ України, Одес. ун-т внутр. справ. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335-369 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7215-16-4
331.
Бубир Ю.В. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні [Книга] : навч. посібник / Ю.В. Бубир, Г.І. Глобенко, О.О. Юхно ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т підгот. фахівців для підрозд. слідства, Каф. кримін. процесу. – Харків : НікаНова, 2015. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 187-190. – ISBN 976-966-2526-73-4
332.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
333.
Захист і карантин рослин [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
334.
Швець В.Д. Захист прав суб"єктів землекористування в Україні: адміністративно-правовий аспект [Книга] : монографія / В.Д. Швець. – Харків : Золота миля, 2015. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 266-288 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-53-5
335.
Шкляр С.В. Захист прав та інтересів суб"єктів господарювання у правовідносинах з органами антимонопольного комітету України [Книга] / Шкляр Сергій Володимирович. – Київ : Юстініан, 2015. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-183. – ISBN 978-617-7039-14-2
336.
Василенко І.А. Збірник задач і вправ з екології та хімії навколишнього середовища [Книга] : навч. посібник для студентів технол. спец. ВНЗ : [більше 460 задач та вправ] / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, С.О. Куманьов. – Вид. 3-тє перероб. і допов. – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-173. – ISBN 978-617-7109-78-4
337.
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 22. – 2014. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
338.
Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського [Журнал]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
339.
Збірник праць [Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка] = Scientific collection [Ternopil Branch of Shevchenko Society] : [наукове видання]. – Тернопіль : Астон. – ISBN 978-966-308-572-2
340.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
341.
Лядський І.К. Зв"язок продуктивних ознак свиней великої білої породи з поліморфізмами генів MC4R, CTSL та HMGA1 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Лядський Ігор Костянтинович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
342.
Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича [Книга] : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2014. – Київ : Київський університет, 2014. – 275 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
343.
Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича [Книга] : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25.12.2013. – Київ : Київський університет, 2013. – 234 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
344.
Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича [Книга] : про роботу за період з грудня 2011 року по грудень 2012 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2012. – Київ : Київський університет, 2012. – 180 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
345.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
346.
Землеробство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
347.
Землеробство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
348.
Землеробство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
349.
Землеробство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
350.
Землеробство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex