Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Журнал органической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1965-. – ISSN 0514-7492
452.
Журнал органической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1965-. – ISSN 0514-7492
453.
Журнал прикладной спектроскопии [Журнал] / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Белорусский дом печати, 1964-. – ISSN 0514-7506
454.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
455.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
456.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
457.
Журнал структурной химии [Журнал] : научный журнал / Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние ; Ин-т неорганич. химии им. А.В. Николаева СО РАН. – Новосибирск : СО РАН, 1960-. – ISSN 0136-7463
458.
Журнал физической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
459.
Журнал физической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
460.
Журнал физической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
461.
Корбут М.Б. Забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Корбут Марія Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015
462.
Загальна педагогіка та історія педагогіки [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ / К. В. Аймедов [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. – Київ : Слово, 2014. – 348, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 342-347. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-194-198-3
463.
До Дик Хуен Закономірності отримання вуглецьмістких ультрадисперсних матеріалів зі стружки деревини бамбуку для модифікування полімерних композитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / До Дик Хуен ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015
464.
Лазарєв Т.В. Закономірності процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах - електрокальцинаторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Лазарєв Тарас Валерійович ; М-во освіти і науки Укоаїни, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
465.
Пейссонель Ш.-К. де Записка о Малой Татарии [Книга] / Шарль-Клод де Пейссонель ; [вступ. ст., примеч. и коммент. В.В. Грибовского ; пер. с фр. В.Х. Лотошниковой]. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – Киев : ИУА НАНУ, 2013. – 108, [2] с. : ил. – На обл. авт.: Шарль де Пейссонель. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в примеч. и коммент. на с. 90-108. – ISBN 978-966-02-6739-8
466.
Радзієвський В.А. Зарубки на пам"ять (про події - давні та не дуже) [Книга] = Reminders for memory (about events - old and latter) : вибрані поезії / В.А. Радзієвський. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 427, [1] с. : портр. – Дані тит. арк. парал. англ. - Вірші укр. та англ. – (Поезії аматора). – ISBN 978-617-571-100-2
467.
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 31. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
468.
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Журнал] / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
469.
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Журнал] / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
470.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
471.
Казакова Е.В. Звукоизобразительная система арабского языка [Книга] : монография / Казакова Елена Владимировна. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139-148. – ISBN 978-966-2769-45-6
472.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
473.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
474.
Здоровье мужчины [Журнал] : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
475.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex