Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Глушковські читання [Книга] : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 222 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-622-589-7
402.
Примаков Е.М. Годы в большой политике [Книга] / Евгений Примаков. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1999. – 445, [7] с., [40] л. ил. : ил. – ISBN 5-89048-066-9
403.
Кузьменко М.В. Господарсько-правова відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії суб"єктів господарювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кузьменко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
404.
Кологойда О.В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні [Книга] : монографія / О.В. Кологойда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 702, [2] с. – Бібліогр.: с. 611-702 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-97-4
405.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
406.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
407.
Гуманітарні студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться
філософією та політологією.
408.
Эрлих С.Е. Декабристы в исторической памяти. 2000-2014 гг. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Эрлих Сергей Ефроимович ; Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории. – Санкт-Петербург, 2015
409.
Демократия и модернизация [Книга] : к дискуссии о вызовах XXI века / [Аркибуджи Д. и др.] ; под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исслед. постиндустриального о-ва. – Москва : Европа, 2010. – 318, [1] с. – Сведения об авторах : с. 311-315. - На обл. указ.: Мировой политический форум 2010, Россия, Ярославль. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-904663-09-4
Содержание:
Общая теория демократии : часть I:
Демократия и права : великая дилемма нашего времени / Д. Белл ;
Демократия как фантом, мечта и реальность / Д. Данн ;
"Универсальная ценность" у "естественного предела"?" / В. Л. Иноземцев ;
От агоры к рынку — и куда потом? / З. Бауман ;
Ниспровергнуть авторитарное большинство : непростая задача / М. Урнов ;
Практика демократизации и ее особенности : часть II :
От демократии XIX века к демократии ХХI-го: каков следующий шаг? / А. Миллер ;
Горькое торжество демократии / Д. Муази ;
Демократия в Китае : вызов или шанс? / Ю. Кэпин ;
Демократия и ее использование в России / Г. Павловский ;
Демократия и разочарованность / И. Крастев
Демократия и модернизация : часть III :
Модернизация и демократия / Р. Инглхарт;
Демократизация и модернизация в контексте трансформаций постсоветских стран / А. Рябов;
Демократия или эффективность : вызов XXI века / П. Ханна;
От авторитаризма к демократии на путях модернизации : общее и особенное/ В. Красильщиков;
Рыночное государство и постдемократия / Э. Пабст
Демократия в мире : часть IV:
Меньше — значит больше : нравственные достоинства политического минимализма / А. Этциони;
Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века / &Д. Аркибуджи;
Демократия в эру ограниченного суверенитета / Е. Кузнецова ;
О глобальной демократии и содействии в ее развитии / Т. Каротерс
410.
Швай Н.О. Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швай Надія Олександрівна ; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
411.
Дзвін [Журнал] : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
412.
Бовчалюк А.П. Динаміка атмосферного аерозолю за дистанційними наземними та супутниковими спостереженнями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Бовчалюк Андрій Павлович ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. – Київ, 2015
413.
Нетецька Є.В. Динаміка православ"я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Нетецька Євгенія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
414.
Меламедов Г.А. Дипломатическая битва за Иерусалим [Книга] : закулисная история / Г.А. Маламедов , А.Д. Эпштейн ; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближнего Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2008. – 414, [2] с., [8] л. фот : фот., табл. – На обл.: Израилю 60 лет. – Библиогр.: с. 413 и в порстроч. примеч. – ISBN 978-5-93273-277-6
415.
Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Сірий Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
416.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
417.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
418.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
419.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Серія "Біологія, медицина" [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Ліра
  вип. 6 (1). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
420.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
421.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
422.
Дауров Р.Д. Долгая шестидневная война: победы и поражения СССР на Ближнем Востоке [Книга] / Р.Д. Дауров ; Ин-т востоковедения Рос. акад. наук. – Москва : Институт востоковедения РАН, 2009. – 238 с. – Библиогр.: с. 234-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93660-085-2
423.
Древности [Журнал] = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков : ООО "НТМТ", 1994-. – ISSN 2309-6608
424.
Чайківська Г.С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
425.
Барнави Э. Евреи и XX век [Книга] = Les Juifs et le XXe siecle. Dictionnaire critique : аналит. словарь / Эли Барнави, Саул Фридлендер ; при участии И. Барталя, Р.А. Берта, Д. Бештель [и др.] ; пер. с фр. Т.А. Баскаковой [и др.] ; под общ. ред. Т.А. Баскаковой. – Москва : Текст ; Лехаим, 2004. – 1020, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7516-0411-3
На тит. л. также авт.: П. Бирнбаум, М. Бринкер, Д. Бурель, Д. Бьяле, Р. Волен, С. Голдштейн, С.А. Гольдберг, И. Грейльзаммер, Н.Л. Грин, К. Давид, Ж. Даньель, Д.Д. Мур, А.Д. Розенман, М. Делоне, Н. Джерас, А. Дикхофф, Д. Дине, М. Дюбуа, М. Елиав-Фелдон,Н. Кальдерон, К. Клейн, А. Кляйнберг, М. Кригель, У. Лакер, Ж. Лакутюр, Ж. Ле Риде, М. Леве, А. Мемми, Д. Мендельсон, Э. Мендельсон, П. Мендес-Флор, И. Райс-Шиммель, П. Риттербанд, Э. Траверсо, Дж. Франкель, М. Цукерман, Я. Шавит, Д. Шарби, Ш. Шва, Д. Шнаппер, Р. Шульман, Я. Эзрахи, Дж. Е. Юнг
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,