Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Іноземні мови в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
502.
Інститут помилування в Україні [Книга] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 57, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
503.
Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
504.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
505.
Мулеса П.П. Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібридних нейромереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Мулеса Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
506.
Якимчук Б.Л. Інформаційна технологія побудови когнітивних моделей образів ситуацій і їх сприйняття в полі уваги оператора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Якимчук Богданна Любомирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
507.
Сербіна К.Ю. Інформаційний вимір політики США на Близькому Сході [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сербіна Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
508.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
509.
Правдюк С.М. Інформаційні правопорушення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Правдюк Сергій Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015
510.
Історик Борис Кругляк [Книга] : наукове надбання Житомирщини України і світу : праці, спогади, матеріали : [збірник] / упоряд. Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2014. – 648 с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. напркінці ст., в підрядк. прим. та в дод.: с. 617-638. – ISBN 978-966-690-170-8
Зміст:
Матеріали і спогади про Бориса Кругляка ; Праці і публікації Б.А. Кругляка з питань економічної історії ; Праці з історії економічних вчень ; Міркування про історію та сьогодення ; Краєзнавчі матеріали
511.
Історико-правовий часопис [Журнал] : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
512.
Історико-правовий часопис [Журнал] : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
513.
Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України [Журнал] : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2409-0743
514.
Іванова І.Л. Історія опери. Західна Європа [Книга] : XVII-XIX століття : навч. посібник / І.Л. Іванова, Г.В. Куколь, М.Р. Черкашина ; за ред. Марини Черкашиної ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1998. – 383, [1] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 966-7272-18-4
515.
Москаленко А.М. Історія педагогіки [Книга] : навч.-метод. посібник / А.М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-785-5
516.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
517.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
518.
Мохаммад Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мохаммад Аль-Фаєз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
519.
Предзимірська Л.М. Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Предзимірська Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки Ураїни, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015
520.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ. – ISSN 2312-0614
521.
Дегтяренко А.С. Каркасні координаційні полімери на основі поліфункціональних піридазинів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дегтяренко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
522.
Карпатські математичні публікації [Журнал] = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
523.
Київські полоністичні студії [Журнал] : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999-
524.
Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України [Книга] : із змін. та допов. станом на 20 січ. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2014. – 127, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-191-8
525.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex