Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Любчук Н.В. Зіставна лексикологія німецької та української мов [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 335, [1] с. – Укр.-нім. слов. лінгвіст. термінів: с. 279-285. – Бібліогр.: с. 286-331. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-676-6
477.
Клименюк А.В. Знание, познание, когниция [Книга] / Клименюк А.В. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 303, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 296-302. – ISBN 978-966-07-1768-8
478.
Крушинський В.Ю. Зовнішня політика Великої Британії (1997-2007) [Книга] : монографія / В.Ю. Крушинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-174 та в підрядк. прим.
479.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2010-. – ISSN 1028-7507
480.
Копелев Л.З. И сотворил себе кумира [Книга] / Лев Копелев ; [Харьк. правозащит. группа]. – 2-е изд. испр. и доп. – Харьков : Права людини, 2010. – 480, [2] с., [10] л. фот. – ISBN 978-617-587-010-5
481.
Карпенко А.С. Индивидуальная работа с персоналом в государственной службе [Книга] : учеб.-метод. пособие / А.С. Карпенко, М.А. Ковалева ; под общ. ред. А.А. Деркача ; Рос. акад. гос. службы при президенте Рос. Федерации. – Москва : Издательство РАГС, 2006. – 169, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 153-170
482.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
483.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
484.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
485.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
486.
Информационное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва : ИГ "Юрист", 2004-
487.
Иракский кризис и его последствия [Книга] : сборник обзоров и рефератов. – Москва : ИНИОН РАН, 2004. – 200, [1] с., включ. обкл. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Глобальные проблемы современности"). – ISBN 5-248-00207-9
488.
Стеблина Л.М. Историjа српског кньижевног jeзика довуковског периода [Книга] : приручник / Л.М. Стеблина ; Просвете и науке Украjине, Киjевски национальни универзитет "Тарас Шевченко". – Київ : Київський університет, 2014. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 138-139 та наприкінці тем. – (Бібліотека Інституту філології)
489.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
490.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
491.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
492.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
493.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
494.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
495.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
496.
Томенко М.Г. Ідеї української народної педагогіки у творчій спадщині Ф.К. Вовка (1847-1918 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Томенко Марина Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015
497.
Імідж сучасного педагога [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 1999-. – ISSN 2221-6316
498.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
499.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
500.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,