Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
427.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
428.
Економіка розвитку [Журнал] : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
429.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
430.
Економіка. Менеджмент. Бізнес [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
431.
Економіка. Менеджмент. Бізнес [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
432.
Економіка: теорія та практика [Журнал] : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ. – ISSN 2312-4903
433.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
434.
Економічна теорія [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
435.
Економічний вісник університету [Журнал] = Ekonomicnij visnik universitetu = University economic bulletin = Экономический вестник университета : збірник наукових праць учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISSN 2306-546X
436.
Економічний вісник університету [Журнал] = Ekonomicnij visnik universitetu = University economic bulletin = Экономический вестник университета : збірник наукових праць учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISSN 2306-546X
437.
Бурик М.П. Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бурик Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
438.
Перец Ю.С. Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Перец Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
439.
Мандзюк М.Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мандзюк Максим Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
440.
Владимирова А.Л. Естетичне виховання учнів засобами національного пісенного фольклору в навчально-виховному процесі початкової школи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Владимирова Алла Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
441.
Кацко С.В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кацко Софія Валеріївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2015
442.
Зайчик М. Жизнь Бегина [Книга] / Марк Зайчик. – Москва : Олимп, 2003. – 349, [2] с. – (Библиотека "Нет-экстремизму!"). – ISBN 5-7390-1221-X
443.
Житомирські літературознавчі студії [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир. – ISSN 2305-5898
444.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
445.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
446.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики = Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
447.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
448.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
449.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
450.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex