Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем [Книга] : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
452.
Статистичний словник [Книга] / [Варениченко Л.Л. та ін.] ; за ред. О.Г. Осауленка ; Держ. служба статистики України ; Наук.-техн. комплекс стат. досліджень. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2012. – 498, [1] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 492-497. – ISBN 978-617-571-067-8
У статистичному словнику розкрито найважливіші поняття, що відображають проблеми формування статистики у нових економічних умовах з урахуванням прийнятих за останній час законодавчих актів у частині статистики підприємств, соціальної та демографічної статистики, системи національних рахунків тощо. До всіх термінів, що подаються у статистичному словнику українською мовою, надані їх відповідники російською та англійською мовами. Словник містить біля 4 тис. термінів.
Статистичний словник призначений для широкого кола фахівців, які займаються питаннями теорії та практики статистики, науковців, аспірантів, викладачів та студентів, економістів, а також усіх, хто цікавиться статистикою.
453.
Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення [Книга] : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 14 грудня 2011 року / [авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко ; редкол.: Луцький М.Г. (голова) та ін.] ; Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 374, [10] с. : іл., табл. – На обкл. також: Парламентські слухання. – ISBN 978-966-611-856-4
454.
Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
455.
Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
456.
Калашник С.О. Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Калашник Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
457.
Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої економіки" [Книга] : монографія / В.Г. Потапенко ; [наук. ред. Є.В. Хлобистов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-554-182-0
458.
Глазунова О.В. Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глазунова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
459.
Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
460.
Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
461.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
462.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
463.
Пронюк-Возна Творча спадщина Івана Труша в контексті культуротворчих процесів в Україні (межа XIX - XX століття) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Пронюк-Возна Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
464.
Воробей О.С. Творчість Лао Ше і китайська розмовна драма першої половини XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Воробей Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
465.
Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
466.
Лушников А.М. Теория государства и права [Книга] : базовый курс : учеб. пособие / А.М. Лушников. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 270, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268 и в подстроч. примеч. – (Теория и история государства и права). – ISBN 978-5-4396-0300-8
467.
Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії [Книга] : монографія / Т.Г. Кривоніс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: 245-279. – ISBN 978-966-194-117-4
468.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
469.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
470.
Сосницька Н.Л. Технічні засоби навчання [Книга] : навч. посібник / Наталя Сосницька, Алла Волошина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ландон - XXI, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-617-7049-24-0
471.
Тиждень української мови [Книга] / [упоряд.: Н.Б. Коржова, Н.В. Нестеренко, О.А. Бондаренко ; ред. рада: Г. Федяй [та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 114, [2] с. : іл. – На тит арк.: Українська мова та література. Бібліотека ; Відповідає програмам М-ва освіти і науки, молоді та спорту України - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-14-2
472.
Кириленко О.М. Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... д-ра соц. наук : 22.00.03 / Кириленко Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
473.
Герасимчук Н.Г. Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини XIX - початку XX ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Герасимчук Надія Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
474.
Малаков Д. Тринадцять київських зустрічей із Городецьким [Книга] : [путівник] / [Дмитро Малаков ; Авт. фотогр.: Дмитро Малаков, Зоя Білаш, Антон Довбуш та ін.]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 61, [3] с. : іл. – На обкл.: 13 київських зустрічей із Городецьким. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. 2008 р. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-336-4
475.
Игнатов А.Н. Убийство: криминолого-статистическое исследование [Книга] : монография / А.Н. Игнатов ; Харьк. нац. ун-т внутр. дел, Евпатор. фак. – Симферополь : Изд-во "Крымучпедгиз", 2012. – 175, [1] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 148-158 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-354-487-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex