Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лотош Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
402.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
403.
Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
404.
Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості [Дисертація] : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Мілютіна Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
405.
Психологія та педагогіка [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 578, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-129-7
406.
Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід [Книга] : монографія / С.Д. Максименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 590, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-590. – ISBN 978-966-194-118-1
407.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
408.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
409.
Разом на одній землі. Історія України багатокультурна [Книга] : навч. посібник / Всеукр. асоц. викладачів історії та сусп. дисциплін "Нова Доба" ; [голов. ред. П. Кендзьор ; наук. ред.: О. Кісь, В. Мисан ; авт. та упоряд. розд.: О. Кісь та ін.]. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 330, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-655-019-8
410.
Кравченко М.Г. Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
411.
Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
412.
Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О.А. Борисюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013
413.
Подпружнікова О.П. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подпружнікова Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013
414.
Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
415.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
416.
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика [Книга] / [Колесніков Б.В. та ін. ; кер. авт. колективу Ярошенко Ф.О. ; заст. кер. авт. колективу: Мельник П.В., Мярковський А.І. ; заг. ред. Азаров М.Я.] ; М-во фінансів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 653, [1] с. : табл., іл., фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-337-239-6
417.
Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду [Книга] : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 5 жовт. 2012 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 161, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-175-8
418.
Ризики в господарській діяльності [Книга] : законодавство, судова практика / [упоряд.: В.С. Ковальський, О.С. Захарова, І.С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 361, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-481-7
419.
Підопригора О.А. Римське право [Книга] : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки молоді та спорту України. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-541-8
420.
Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
421.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
422.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
423.
Андросович О.Г. Розвиток гендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Cередньому Сході у XX- початку XXI ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Андросович Олександр Григорович ; МОНУ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
424.
Дудар С.К. Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дудар Світлана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
425.
Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Шпакович Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex