Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
452.
Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
453.
Кристаллография [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
454.
Абдикаримов Б.Ж. Критические явления парообразования и расслоения в пространственно неоднородных системах [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; КНУТШ. – Киев, 2011
455.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
456.
Кур"єр Кривбасу (2005 - 2009) [Журнал] : систематичний покажчик змісту / М-во культури і туризму України ; Держ. закл. " Нац. парламентська б-ка України". – Київ
457.
Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Книга] : учебник / П.С. Александров ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 511, [1] с. : ил. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0908-2
458.
Мищенко А.С. Курс дифференциальной геометрии и топологии [Книга] : учебник / А.С. Мищенко, А.Т. Фоменко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 512 с. : илл. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0966-2
459.
Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков [Книга] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направлениям подготовки и специальн. техники и технологий / И.И. Ольховский ; [обл. А.Л. Лапшин]. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 574, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 565-566. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0857-3
460.
Кольибабичь Ж. Кучьа и ми [Книга] / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука : Глас српски, 1997. – 141, [7] с. – (Библиотека Посебна изданьа / уред. Р. Павловичь). – ISBN 86-7119-091-9
461.
Ного Р.П. Лазарева субота [Книга] : балада / Раjko Петров Ного. – 2-о изд. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1990. – 63, [6] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге)
462.
Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
463.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
464.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
465.
Кобяков О.М. Латинська мова [Книга] : навчальний посібник / О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 145, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-966-657-382-0
466.
Латыши на Харьковщине [Книга] : сборник архивных документов и материалов / Гос. архив Харьк. обл. ; Центр краеведения Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; Акад. б-ка Латвийского ун-та ; [редкол.: В.С. Бакиров и др. ; науч. ред. С.И. Посохов ; сост.: О.С. Гнездило и др.]. – Харьков : Контраст. – ISBN 978-966-8855-69-6
467.
Любченко Т.П. Лексикографічні системи граматичного типу та їх застосування в засобах автоматизованого опрацювання мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Любченко Т.П. ; НАН України, НбУВ. – Київ, 2011
468.
Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови [Книга] = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-050-7
469.
Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови [Книга] = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-051-4
470.
Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости [Книга] : учебное пособие / Б.П. Демидович. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – Библиогр.: с. 470-473. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0891-7
471.
Гірка В.О. Лекції з курсу фізики "Механіка та молекулярна фізика" [Книга] : навч. посібник / В.О. Гірка, І.О. Гірка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-294. – ISBN 978-966-623-684-8
472.
Летописец [Електронний ресурс. Звукозапис] : содержащий в себе российскую историю от 852 до 1598 года. – [Б. м.] : Kyiv National Taras Shevchenko University, 2007. – 1 CD. – www.rarelib.undp.org.ua.-Заголовок з етикетки диску. – (Old Printed Books ; digital repository of european rarities)
"Летописец..." вперше було надруковано у 1781 р. за наказом Катерини ІІ про видання російських літописів (1778 р.). За основу видання було покладено "Архангелогородлский летописец" - рукопис Загальноросійського (Устюзького) літопису, список якого належав архангелогородському архієрейському дому. Текст починається з "Повістю минулих літ" та закінчується царюванням Федора Іоановича.
Книга перебуває у фондах Наукової бібліотеки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
473.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
474.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
475.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex