Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
427.
Єсилевський С.О. Колективні дифузійні рухи у білках та мембранно-пептидних комплексах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Єсилевський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
428.
Єсилевський С.О. Колективні дифузійні рухи у білках та мембранно-пептидних комплексах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Єсилевський Семен Олександрович ; КНУТШ. – Київ, 2011
429.
Фішер Т. Колекційна річ [Книга] : роман / Тібор Фішер ; [пер. з англ. А.О. Івахненко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 314, [2] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5438-8
430.
Колекція Титульних Сторінок [Електронний ресурс. Звукозапис] = Collection of Title Pages. – [Б. м.] : Kyiv National Taras Shevchenko University, 2007. – 1 CD. – www.rarelib.undp.org.ua.-Заголовок з етикетки диску. – (Old Printed Books ; digital repository of european rarities)
Цифровий репозитарій європейських старовинних друкованих видань створено у рамках проекту Програми Розвитку ООН в Україні "Підвищення освітнього потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
431.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
432.
Антонов В.М. Комп"ютер. Інтернет. Здоров"я [Книга] : (здоров"я людини та комп"ютерні хвороби) : монографія / В.М. Антонов. – Київ : Київський університет, 2011. – 272 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-390-1
433.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing : міжнародний науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
434.
Аніщенко Л.Я. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Аніщенко Л.Я. ; Укр. НДІ екологічних проблем. – Харків, 2011
435.
Радовенчик В.М. Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери від забруднення промисловими скидами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Радовенчик В.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
436.
Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-218. – ISBN 978-966-1617-03-1
437.
Константин Константинович Васильев [Книга] : биобиблиографический указатель / М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О.Г. Кушнир ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 117, [3] с. – Сер. осн. в 1957 г. – (Ученые Одессы : [серия биобиблиографических указателей] ; вып. 45)
438.
Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
439.
Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
440.
Татарченко Г.О. Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах кисневмісних сполук [Автореферат] : техн. наук : 05.17.14 / Татарченко Г.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
441.
Пуртов В.Ф. Корпоративне управління [Книга] : підручник / В.Ф. Пуртов, Третяк В.П., М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 363, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-328 та в кінці тем. – ISBN 978-966-623-776-0
442.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
443.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
444.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
445.
Костянтин Горський (1859-1924) [Книга] = Konstanty Gorski (1859-1924) : міжнародна науково-творча конференція "Пам"яті Костянтина Горського" : (до 150-річчя від дня народження] / [Аладова Р.М. та ін. ; редкол.: Л.М. Авраменко та ін. ; наук ред. І.Я. Лосієвський ; пер. М. Манова] ; Ген. Консульство Респ. Польща в Харкові ; "Польський Дім" у Харкові ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського [та ін.]. – Харків : Майдан, 2009. – 248, [1] c. : іл., фотогр. – Дані на тит. арк. парал. укр. та пол. мовами.- Авт. зазнач. на с. 224-226. – Бібліогр.: с. 212-219. – (Польський альманах = Almanach Polski ; 4). – ISBN 978-966-372-329-7
446.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
447.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
448.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
449.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Видавнича група "Нова інформація". – Київ, 2009-
450.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex