Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
377.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
378.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
379.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
380.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
381.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
382.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
383.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
384.
История подготовительного факультета для иностранных граждан Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина [Книга] : исследования и воспоминания ветеранов факультета / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Э.В. Витковская, В.И. Груцяк, В.Г. Мелихов и др.] ; под ред. В.И. Груцяка. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 267, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: c. 87-99 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-754-8
385.
Рубаник В.Е. История политических и правовых учений [Книга] : учеб. пособие / В.Е. Рубаник, С.А Рубаник. – Москва : Волтерс Клувер, 2011. – ІХ, 419, [3] с. – ISBN 978-5-466-00569-1
386.
Родригес А.М. История стран Азии и Африки в Новейшее время [Книга] : учебник [для вузов] / А.М. Родригес. – Москва : Проспект, 2010. – 496, [1] с. – ISBN 978-5-392-01261-9
387.
История Украины [Книга] : (учебное пособие для студ.- иностранцев) / В.Е. Дягилев, В.Е. Грицюк, И.Б. Коваленко, Е.А. Кутья, Н.П. Столярова; [В.Е. Дягилев и др.] ; М-во образования и науки ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Экограф, 2000. – 64 с.
388.
Панасенко Т.М. Іван Котляревський [Книга] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 86, [4] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5066-3
389.
Мезенцева Н.І. Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти [Книга] : монорафія / Н.І. Мезенцева, І.М. Мороз. – Київ : Обрії, 2011. – 163 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-2278-17-0
390.
Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського Університету [Книга] = Incunabula bibliothecae Universitatis Leopoliensis : каталог / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Ф. Максименко ; упоряд. та авт. вступ. ст.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь ; ред. Г. Чопик]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 121, [1] с., [20] арк. фотогр. : табл. – До 400-річчя Наукової бібліотеки та 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. - Парал. тит. арк. лат. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 94-114 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-888-3
391.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
392.
Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
393.
Цимбаленко Є.С. Інформатизація соціальних комунікацій: наукові концепції, правові складники та галузева структура [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Цимбаленко Є.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
394.
Булашенко А.В. Інформатика і комп"ютерна техніка [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" заочної форми навчання / А.В. Булашенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Шосткинский ін-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197
395.
Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО [Книга] : [монографія] / Є.А. Макаренко ; [наук. ред. М.С. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7821-07-02
396.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
397.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
398.
Звагельський В.Б. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя (в контексті досліджень "Слова о полку Ігоревім") [Книга] / В.Б. Звагельський ; НАН України, Ін-т археології ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ ; Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 232-236. – Бібліогр.: с. 219-231 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-300-4
399.
Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. Б. Новосядлого. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-613-896-8
400.
Мегела І.П. Історія римської літератури [Книга] : монографія / Іван Петрович Мегела. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-319. – ISBN 978-966-336-145-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex