Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Бутузов В.Ф. Линейная алгебра в вопросах и задачах [Книга] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В.Ф. Бутузов, Н.Ч. Крутицкая, А.А. Шишкин ; под ред. В.Ф.Бутузова ; [оформ. обл. А. Лапшин]. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 247, [1] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0846-7
477.
Кострикин А.И. Линейная алгебра и геометрия [Книга] : учебное пособие / А.И. Кострикин, Ю.И. Манин. – Изд. 4-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 304 с. : илл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0612-8
478.
Цвейг С. Лист незнайомої [Книга] : пер. з нім. / Стефан Цвейг ; [передм. Д.В. Затонського] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-4679-6
479.
Личности [Журнал]. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
480.
Ліщук К.І. Лінійні моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрархічних системах прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ліщук К.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011
481.
Мегела І.П. Література європейського просвітництва [Книга] : цикл лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-266. – ISBN 978-966-1516-38-9
482.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
483.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
484.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
485.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
486.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
487.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
488.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
489.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
490.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліогр. покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
491.
Калашник В.С. Людина та образ у світі мови [Книга] : вибрані статті / Володимир Калашник ; [упоряд.: Г. Губарева, Р. Трифонов, О. Якименко] ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 366, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-766-1
492.
Пауновичь А.С. Льудски, одвише льудски [Книга] / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 110, [2] с. : ил.
493.
Андерс А.Г. Магнитный резонанс в низкоразмерных магнитных системах [Книга] : учеб. пособие / А.Г. Андерс ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-623-673-2
494.
Савицький В.М. Магнітні властивості речовини [Книга] : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.М. Савицький ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-966-623-712-8
495.
Македонска академиjа на науките и уметностите [Книга] : 1967-2007 / Макед. акад. на науките и уметностите ; уред. одб.: Крум Томовски (претседател) [и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 105, [1] с. : ил. – На додатковому тит. арк.: Макед. акад. на науките и уметностите : 40 години. – ISBN 978-608-203-038-8
496.
Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878-1919 рр. [Книга] : навчальний посібник [для студентів історичного факультету денного відділеня спеціальності "Всесвітня історія"] / Д.В. Миколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2011. – 119, [1] с., [2] арк. к. – Бібліогр.: с. 115-119
497.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
498.
Панасенко Т. Марко Вовчок [Книга] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5051-9
499.
Мышкис А.Д. Математика для технических вузов [Книга] : специальные курсы / А.Д. Мышкис. – Изд.3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 640 с. : илл. – Библиогр.: с. 621-625. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0395-0
500.
Боровков А.А. Математическая статистика [Книга] : учебник / А.А. Боровков. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 704 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 692-697. – (Учебники для вузов. Специальная литература ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-1013-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex