Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
452.
Діюк В.Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних [Книга] : навчальний посібник / В.Є. Діюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 127
453.
Головачова В.О. Клініко-метаболічні особливості розвитку та прогресування нефропатій у дітей в умовах великого промислового міста [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Головачова В.О. ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2011
454.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.6). – ISSN 0201-6354
455.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] / Шевченко Тарас ; [редкол. : Г.Ф. Семенюк (голова), Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк та ін. ; КНУТШ]. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Київський університет, 2011. – 560 с. : іл. – ISBN 978-966-439-368-0
456.
Яцишин М.М. Комп"ютерне моделювання та прогнозування відкладення неорганічних речовин у стовбурі газових свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Яцишин М.М. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
457.
Молодецкий А.Э. Комплексообразование и формы территориальной организации промышленности областного экономического района (на примере Одесской области) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Молодецкий А.Э. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
458.
Кравченко Р.П. Конечноэлементные алгоритмы решения краевых задач термоупругого состояния непрерывного слитка [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кравченко Р.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
459.
Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства [Книга] : планування та діагностика : монографія / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Романко О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. екон. теорії. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-197. – ISBN 978-966-694-144-5
460.
Кузнєцова Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання руху капіталів в сучасному світі [Книга] : навчальний посібник / Н.В. Кузнєцова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 396, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 392-396. – ISBN 978-966-439-358-9
461.
Фу Цзін Концепт фен-шуй та його освоєння в російській мовній картині світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Фу Цзін ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011
462.
Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
463.
Домашевская О.А. Координационные соединения меди (II) и никеля (II) с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
464.
Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011
465.
Ле Руа Ладюрі Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів [Книга] = Abrege d"histoire du climat du Moyen Age a nos jours : бесіди з Анушкою Васак / Еманюель Ле Руа Ладюрі ; [пер. з фр. А. Рєпи]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 144 с. – (Ідеї та історії ; Вип. 3). – ISBN 978-966-521-464-6
466.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) [Книга] / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-05-7
467.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
468.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
469.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
470.
Владимирский Б.М. Космическая погода и наша жизнь [Книга] / Б.М. Владимирский, Н.А. Темурьянц, В.С. Мартынюк ; под общ. ред. Н.В. Стешенко. – Фрязино : Век 2, 2004. – 220, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-218. – (Наука для всех). – ISBN 5-85099-146-8
471.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
472.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
473.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
474.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
475.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex