Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Вопросы филологии [Журнал] : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 1999-. – ISSN 1562-1391
252.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
253.
Вопросы языкознания [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1952-. – ISSN 0373-658Х
254.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
255.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
256.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
257.
Дудко О.С. Вступ до журналістики [Книга] : світова та вітчизняна практика : навчальний посібник / Олена Дудко ; [спец. ред. та упоряд. Н.О. Іллюк]. – Київ : Юн-прес, 2009. – 204 с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 192-194. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-96852-3-0
258.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
259.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
260.
Высшее образование сегодня [Журнал] : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
261.
Кобинець А.В. Газета "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914 рр.) [Книга] : утвердження національної ідеї на тлі доби : монографія / А.В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-172. – ISBN 978-966-414-087-1
262.
Гірін О.Г. Газова динаміка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Гірін ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-318-775-4
263.
Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини XIX - XX століть: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор М.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011
264.
Сухомлин М.І. "Гендерний погляд - 2" [Книга] : посібник для журналістів-практиків / Сухомлин М.І. – Харків : Наклейко, 2010. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197. – ISBN 978-966-1511-21-6
265.
Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрямки розвитку [Книга] = Gis-mapping in Ukraine: conceptual foudations and trends of development / Руденко Л.Г. [та ін.] ; за ред акад. Л.Г.Руденка ; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2011. – 104 с., [16] с. іл. : іл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 99-102. – ISBN 978-966-00-1100-7
266.
Геоінформаційні технології в надрокористуванні (на прикладі ГІС K-MINE) [Книга] = Geoinformation technologies in subsurface management (by the example of K-MINE geoinformation system) / Г.І. Рудько [та ін.] ; за ред. : Рудька Г.І., Назаренка М.В. ; Держ. комісія України по запасах корис. копалин ; Наук.-вироб. підприємство "Кривбасакадемінвест". – Київ : Академпрес, 2011. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 320-330. – ISBN 978-966-7541-12-5
267.
Добровольський О.В. Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки й Латинської Америки та інтереси України [Книга] / Олексій Добровольський. – 2-ге, доп. вид. – Київ : Пульсари, 2008. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197-199. – ISBN 978-966-2171-22-8
268.
Геракл [Книга] : дванадцять подвигів Геракла : [для мол. шк. віку]. – Київ : Епсілон, 2007. – 54, [10] c. – Сер. засн. у 2004 р. – (Міфи і легенди Греції : в 7 кн. ; кн. 4 ; Програма "Українська книга"). – ISBN 978-966-2956-02-3
269.
Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
270.
Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
271.
Мельник Н.П. Гидродинамическая активность и флокулирующая способность привитых сополимеров [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Мельник Н.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
272.
Булавацкий В.М. Гидродинамическое исследование и расчет действия взрыва линейно-протяженных зарядов выброса в однородных и слоистых грунтах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.05 / Булавацкий В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
273.
Вікторов Є.О. Гібридні еволюційні нейронні мережі та їх навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Вікторов Є.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
274.
Коржик О.В. Гідроакустичні пристрої на основі багатомодових п"єзокерамічних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Коржик О.В. ; Нац. техн. ун- т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
275.
Глобальная социально-экономическая география [Книга] : сборник научных трудов памяти Н.В. Алисова / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. глобальных процессов, Географический фак., Каф. географии мирового хозяйства ; под ред. Н.А. Слуки. – Москва ; Смоленск : Ойкумена, 2011. – 272 с. : илл. – ISBN 5-93520-070-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex