Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Голодомор 1932-1933 років: злочин влади - трагедія народу [Книга] : документи і матеріали / Держ. ком. архівів України ; Центральний держ. архів громад. об"єднань України ; [редкол.: О.А. Удод (голова), С.В. Кульчицький, В.С. Лозицький та ін. ; упоряд.: В.С. Лозицький (кер.), О.В. Бажан, С.І. Власенко та ін.]. – Київ : Генеза, 2008. – 504 с. : іл. – На обкладинці кн. інша назва: Голодомор 1932-1933 років в Україні: злочин влади - трагедія народу. – Бібліогр.: с. 482-498. – ISBN 978-966-504-876-3
277.
Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка [Книга] = A grammar of the english language : [учебное пособие] / Э.Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 479 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – ISBN 978-966-346-868-6
278.
Грані мов і культур [Книга] : [збірник статей, присвячений ювілею Миколи Олексійовича Луценка]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 230 с. – До 60-річчя з дня народження доктора філол. наук, професора Миколи Олексійовича Луценка. – Бібліогр.: с. 208-228
279.
Громадський моніторинг Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві (до 2010 р.) [Книга] : мережа "Жіночий консорціум України" / [Л. Магдюк та ін ; Прогр. "Верховенство права" Міжнар. фонду "Відродження" ; Жіночий консорціум України]. – Київ, 2011. – 68 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
280.
Громадянське суспільство [Журнал] / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
281.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; МОНУ ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 311-315. – ISBN 978-966-364-912-2
282.
ГУАМ - политика, экономика, культура [Книга] = GUAM - politic, economic, culture : международный издательский проект / [авт.-сост. изд. Вадим Болгов ; над вып. работали: А. Загоруйко, В. Кияниченко, И. Кожедуб и др. ]. – Киев : Укр. конфедерация журналистов ; Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа. – ISBN 978-966-1641-20-3
283.
Гуманитарный экологический журнал [Журнал] = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
284.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
285.
Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
286.
Скутару Ю.В. Декарбоксилирование и окисление некоторых органических кислот и продуктов их превращения [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Скутару Ю. В. ; М-во народ. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
287.
Демократичне поліціювання [Книга] : збірка наукових статей / за ред. О.М. Бандурки та Дж. Перліна ; наук. ред. О.В. Тягло. – Львів : Астролябія, 2011. – 491, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-76-4
288.
Айдачич Д. Демони і боги у слов"янських літературах [Книга] : зб. наук. статей / Деян Айдачич ; КНУТШ ; [перекладачі: Н. Білик, О. Кривоніс, Л. Маркевич та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-411-3
289.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
290.
Грибко О.В. Державне регулювання якості та обігу нових типів продовольчих товарів в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Грибко О.В. ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2011
291.
Гурковський В.І. Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика) [Книга] : монографія / Гурковський Володимир Ігорович. – Київ : Наукова думка, 2010. – 395, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-394. – ISBN 978-966-6756-647-6
292.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
293.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
294.
Ставнюк О.М. Державно-партійна діяльність Панаса Любченка в УСРР (1917-1937 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ставнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
295.
Горбань Г.В. Деятельность Национального Комитета "Свободная Германия" на советско-германском фронте, (июль 1943 - май 1945 гг.) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Горбань Г.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982
296.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
297.
Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера [Книга] / А.В. Батаршев. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 368 с. : илл., табл. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-484-8
298.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
299.
Балинский М.Г. Дисперсия, взаимодействие и затухание магнитостатических возбуждений в слоистых структурах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Балинский М.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
300.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,