Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
302.
Дмитрий Гаврилович Топчий [Книга] / Находкин Н.Г. [и др.] ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 60 с. : фотоилл. – (Выдающиеся воспитанники)
303.
Добрий Пастир [Журнал] : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГЦК. – Івано-Франківськ, 1931-
304.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
305.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
306.
Желязны Р. Долина проклятий [Книга] : фантастика / Р. Желязны ; [пер. с англ. В. Баканова]. – Москва : Booh chamber international, 1990. – 86, [10] с. – ISBN 5-85020-024-X
307.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
308.
Жданов І.В. Дослідження сушіння рослинної сировини у відцентровому псевдозрідженому шарі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Жданов І.В. ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2011
309.
Дотримання прав національних меншин в Україні [Книга] / [ред. : Л. Кудіна, С. Горобчишина, Ю. Тищенко та ін. ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літерат. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 156 с. + Додатки: с. 139-153. – Бібліогр.: с. 154
310.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики [Журнал] / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
311.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
312.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
313.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
314.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
315.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
316.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
317.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
318.
Піляшенко-Новохатний Екологічні аспекти формування та функціонування корозійно небезпечних угруповань грунтових мікроорганізмів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Піляшенко-Новохатний А.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
319.
Екологія і суспільство [Журнал] : збірник наукових праць університету екологічних знань Одеської держ. наук. бібліотеки ім. М. Горького / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького Університету екол. знань. – Одеса : Друкарський дім
320.
Мартюшева О.О. Екологія ластівок (Hirundinidae) в Україні (міграції, щільність та просторовий розподіл) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мартюшева О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
321.
Екологія. Право. Людина [Журнал]. – Львів, 1995-
322.
Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля [Книга] : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
323.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
324.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
325.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex