Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Суржинський М.І. Інститут громадянства України [Книга] : конституційно-правовий аспект / М.І. Суржинський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2011. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 189-214. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1095-6
427.
Інформатика та математичні методи в моделюванні [Журнал] = Информатика и математические методы в моделировании=Informatics and mathematical methods in modelling. – Одеса. – ISSN 2223-5744
428.
Дерев"янко А.В. Інформаційні технології та інструментальні засоби побудови автоматизованих систем управління синтезом нанорозмірних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дерев"янко А.В. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
429.
Пасічник В.Г. Інфраструктура товарного ринку [Книга] : навчально-методичний комплекс для студ. економ. спец. усіх форм навчання / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна ; Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 136 с. – Бібліогр.: с. 133-134. – ISBN 966-364-076-6
430.
Костенко Н.В. Ірано-таджицька література епохи Відродження (IX-XV століття) [Книга] : навчальний посібник для студ. гуманітарних ф-тів / Н.В. Костенко, Н.М. Андрійченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 159 с. – Бібліогр.: с. 157. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-194-5
431.
Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
432.
Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943-1964 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
433.
Історична пам"ять [Журнал] : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
434.
Новікова І.Е. Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX - початок XX ст.) [Книга] : [монографія] / Новікова І.Е. – Кам"янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 304 с. + Додатки: с. 275-303. – Бібліогр.: с. 234-274
435.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1995-
436.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
437.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
438.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
439.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
440.
Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова [Книга] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; [уклад.: Л.В. Савенкова, Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук]. – Київ : Освіта України, 2011. – 282 с., [35] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 277-282. – ISBN 978-966-188-192-0
441.
Історія української культури [Книга] : у 5-ти томах / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1043-7
442.
Історія української культури [Книга] : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0874-0
443.
Світлична В.В. Історія України [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Світлична ; за ред. Ю.М. Алексєєва. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
444.
Мельник А.І. Історія України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Мельник ; МОНУ ; Чернігів. держ. ін-т екон. і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-364-630-5
445.
Історія України [Книга] : пробний навчальний посібник для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов, В.Г. Сарбей; М.В. Коваль [та ін.] ; за ред. Ю.Ю. Кондуфора. – Київ : Радянська школа, 1991. – 336 с. – ISBN 5-330-01951-6
446.
Попова Л.М. Казначейська справа [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с. + Додатки: с. 142-163. – Бібліогр.: с.136-141. – ISBN 978-611-01-0232-2
447.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
448.
Загний В.В. Карбоцепные полимерные азометины и их фоточувствительность [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Загний В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
449.
Ефимов А.И. Категории Фукаи, модели Ландау-Гинзбурга и гомологическая зеркальная симметрия [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.06 / Ефимов А.И. ; РАН ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011
450.
Письменный А.Ю. Квазиоптические эффекты при распространении прямых обьемных магнитостатических волн в ферритовых пленках [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Письменный А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex