Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
477.
Владимирский Б.М. Космическая погода и наша жизнь [Книга] / Б.М. Владимирский, Н.А. Темурьянц, В.С. Мартынюк ; под общ. ред. Н.В. Стешенко. – Фрязино : Век 2, 2004. – 220, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-218. – (Наука для всех). – ISBN 5-85099-146-8
478.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
479.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
480.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
481.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
482.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
483.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
484.
Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений.Теория и практика [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Зудин В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
485.
Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Закатов А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
486.
Криміналістичний вісник [Журнал] : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ. – ISSN 1992-4437
487.
Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII-XIV вв. [Книга] : [сборник статей] / С.И. Андреев, И.В. Болдин, А.М. Воронцов, А.В. Григорьев, В.Н. и др. Гурьянов; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол.: А.В. Воронцов, М.И. Гоняный, В.П. Гриценко ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Гос. исторический музей. – Тула : ИНФРА, 2005. – 271 с. : илл., табл. – ISBN 5-93869-057-9
488.
Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История [Книга] : в 2-х т. / А.А. Аванесова, З.Г. Артемкина, А.Н. Бессуднов, И.Е. Бирюков, О.В. и др. Блинкова; Аванесова А.А. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Власта. – ISBN 5-900998-13-4

489.
Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История [Книга] : [сб. статей] : в 2-х т. / С.И. Андреев, И.В. Болдин, В.Н. Гурьянов, С.И. Демидов, Л.Н. и др. Дзиговская; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Тульский полиграфист. – ISBN 5-88422-331-5
490.
Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. [Книга] : до 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Дмитро Розовик ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2011. – 543, [1] с. – Імен. покажч.: с. 531-541. – Бібліогр.: c. 442-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2172-16-4
491.
Підгурний І.С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. XIX - поч. XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Підгурний І.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011
492.
Виткалов С.В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду державної незалежності України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Виткалов С.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
493.
Кончіч В.В. Курс "Країнознавство. США". 11 клас [Книга] : англійська мова / В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко, А.Л. Мирошніченко. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-0957-9
494.
Андрієвський С.М. Курс загальної астрономії [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Андрієвський, І.А. Климишин ; МОНУ, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Одеса : Астропринт, 2010. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-190-338-5
495.
Копійка К.М. Курс загальної фізики для біологів [Книга] : у 3-х частинах / К.М. Копійка, О.К. Копійка. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-434-6; 978-966-190-435-3
496.
Коляда В.И. Курс лекций по математическому анализу [Книга] : в 2-х ч. / В.И. Коляда, А.А. Кореновский ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-172-7; 978-966-19-173-4
497.
Коляда В.И. Курс лекций по математическому анализу [Книга] : в 2-х ч. / В.И. Коляда, А.А. Кореновский ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-172-7; 978-966-19-174-1
498.
Ландшафтный дизайн [Журнал] = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
499.
Лекции и задачи по метафизике [Книга] : в 2-х ч. / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-207-6; 978-966-190-209-0
500.
Леонід Васильович Губерський [Книга] : матеріали до бібліографії (1970-2011) / КНУТШ ; [упоряд. : В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, З.Р. Чорнобровкіна ; авт. вст. ст. А.О. Приятельчук]. – Київ : Київський університет, 2011. – 112 с. – ISBN 978-966-439-460-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,