Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Кудрявцев Д Л. Краткий курс математического анализа [Книга] : учеб. для студентов вузов / Л.Д. Кудрявцев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : ФИЗМАТЛИТ. – ISBN 978-5-9221-0184-4
427.
Кудрявцев Д Л. Краткий курс математического анализа [Книга] : учеб. для студентов вузов. – Москва : ФИЗМАТЛИТ. – ISBN 978-5-9221-0185-1
428.
Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
429.
Кримінальний кодекс України [Книга] : із змін. і допов. станом на 14 лют. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 173, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
430.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 черв. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 208, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
431.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 верес. 2012 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
432.
Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США [Книга] : навч. посібник / А.В. Молдован, В.А. Савченко, Т.В. Садова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-333. – ISBN 978-617-566-244-1
433.
Кримінальний процесуальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 236, [1] с. – (Законодавство України ; Кодекси України). – ISBN 978-617-673-086-6
434.
Кримінологія [Книга] : навч.-метод. посібник / [В.М. Дрьомін та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ін-т прокуратури та слідства, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія, 2015. – 143, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-73-5
435.
Ашукин Н.С. Крылатые слова [Книга] : [лит. цитаты, образ. выражения] / Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. – Москва : Гранд ; Агентство Фаир, 1998. – 336 с. – Алф. указ.: с. 317-333. – (Серия "Черный ворон"). – ISBN 5-88641-111-9
436.
Крым [Книга] : путеводитель. – Симферополь : Світ, 2005. – 160 с. : ил., табл. – ISBN 966-8112-09-1
437.
Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / А.О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015
438.
Поливач К.А. Культурна спадщина та ії вплив на розвиток регіонів України [Книга] / К.А. Поливач ; [наук. ред.: Л.Г. Руденко] ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-202. – ISBN 978-966-02-6681-0
439.
Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
440.
Галущак М.О. Курс загальної фізики [Книга] : навч. посіб.: [у 3 кн.] / М.О. Галущак, Ю.Б. Басараба, Т.І. Луцишин ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-239-8
441.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
442.
Чуракова Л.П. Латинський словник. Латинсько-український, українсько-латинський [Книга] : понад 25 тисяч слів та словосполучень / Чуракова Л.П. – Київ : Чумацький шлях, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 7. – ISBN 966-8272-15-3
443.
Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) [Книга] = Lexicon of Ukrainian ornamentation (iconography, nomination, styles, typology) : навч. посібник для студентів ВНЗ мистецтва / Михайло Селівачов ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. музей укр. нар. декоратив. мистецтва. – 3-тє вид. допов. та випр. – Київ : Редакція вісника "АНТ" ; Фенікс, 2013. – 415, [3] с., [8] арк. кольор. іл. – Парал. тит. арк. та резюме англ. – Бібліогр.: с. 347-366. – (Праці Наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 19). – ISBN 978-966-136-089-0
444.
Пихтовникова Л.С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений [Книга] : монография / Л.С. Пихтовникова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 179, [1] с. : ил., табл. – Глоссарий: с. 101-106. – Библиогр.: с. 107-114 и в прил.: с. 115-179. – ISBN 978-966-623-921-4
В пр. №1699777 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. Підпис. (Л.С. Піхтовнікова)
445.
Литературная учёба [Журнал] : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
446.
Литературная учёба [Журнал] : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
447.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
448.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
449.
Лінгвостилістичні студії [Журнал] : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014-. – ISSN 2413-0923
450.
Лінгвостилістичні студії [Журнал] : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014-. – ISSN 2413-0923
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex