Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу [Книга] = Competition policy of the EU : навч. посібник / О.І. Шнирков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 110, [1] с. : іл., табл. – За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європейського Союзу. - Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 102-104. – ISBN 978-966-439-554-7
402.
Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво [Книга] : монографія / Варналій З.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-367-3
403.
Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Книга] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности "Юриспруденция" / А.С. Автономов. – Москва : Проспект, 2007. – 547, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-482-01522-3
404.
Шаптала Н.К. Конституційне право України [Книга] : [навч. посібник] / Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. – Запоріжжя : Дике поле, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 473-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2994-91-9
405.
Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мамонова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2015
406.
Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України [Книга] : навч.-наук. видання / [К.М. Бліщук та ін.] ; за наук. ред. В.С. Загорського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 475, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389-452. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-288-5
407.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
408.
Сороченко А.В. Корпоративні права та обов"язки: господарсько-правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сороченко Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
409.
Птащенко Л. Корпоративные финансы [Книга] : учеб. пособие / Л. Птащенко, Н. Исаев ; Полтав. нац. техн. ун-т им. Юрия Кондратюка ; Грузин. техн. ун-т. – Киев : Центр учебной литературы, 2015. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-271. – ISBN 978-617-673-364-5
410.
Корпоративные финансы [Книга] : учебник для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" : [для бакалавров и магистров] / [Величко Л.А. и др.] ; под ред. д. э. н., проф. М.В. Романовского, д. э. н., проф. А.И. Вострокнутовой. – Москва [и др.] : Питер, 2014. – 588, [1] с. : ил., табл. – Фактическая дата выхода в свет: 2013. - Авт. указаны на с. 15. - На обл.: Фундаментальные концепции. Финансирование и инвестиции. Современные тенденции. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов ) ( Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-496-00628-6
411.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
412.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
413.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
414.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
415.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
416.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
417.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
418.
Котигорошко [Книга] : [українська казка] / [переказала Ю. Дворецька ; худож. Ю. Сплавник ; голов. ред. Н. Слюсаренко]. – Київ : Наш час, 2015. – [26] с. – (Серія "Равлик"). – ISBN 978-966-1530-72-9
419.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
420.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
421.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
422.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
423.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
424.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
425.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex