Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Історико-політичні студії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
377.
Історико-правовий часопис [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
378.
Історія в рідній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
379.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
380.
Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 445, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Термінол. слов.: с. 415-441. - Алф.-предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр.: с. 11-12 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-540-1
381.
Середа А.М. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа, Г.М. Васильчук ; Держ. ВНЗ "Запорізьк. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 966-599-301-1
382.
Історія держави і права України [Книга] : підручник / [В.Д. Гончаренко та ін.] ; за ред. проф. В.Д. Гончаренка ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 703, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 695-698. – Бібліогр.: с. 675-694. – ISBN 978-966-458-489-7
383.
Руда Н.В. Історія лінгвістичних учень [Книга] : навч. посібник / Н.В. Руда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 255, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-816-6
384.
Мальчин Ю.М. Історія місцевого самоврядування України [Книга] : навч. посібник / Мальчин Ю.М., Чумак В.А. ; Акад. муніцип. упр. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АМУ, 2015. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2341-17-1
385.
Глушко М.С. Історія народної культури українців [Книга] : навч. посібник / Михайло Глушко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 395-414. – Бібліогр.: с. 393-394 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0117-6
386.
Історія Одеси [Книга] / В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова, С.Р. Гриневецький, О.Б. та ін. Дьомін; [В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова та ін. ; редкол.: В.Н. Станко (голова) та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. облдержадмін., Одес. міська рада. – Одеса : Друк, 2002. – 558, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 529-558. – ISBN 966-7934-73-X
В пр. №1698931 дарчий напис: Географам Київського національного університету ім. Т. Шевченка - викладачам і студентам, з нагоди ювілею факультету. 27.03.2003. Київ, Підпис.
387.
Історія повітроплавання та цивільної авіації України [Книга] : бібліогр. покажч. / [уклад.: М.Ф. Семенова, В.Ю. Вахнован, О.П. Шкурко] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Київ : НАУ, 2015. – 182, [2] с. – Імен. покажч.: с. 176-182
388.
Боднарчук Л.С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Боднарчук Любов Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
389.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
390.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
391.
Береза І.Ю. Історія української літератури (давня література) [Книга] : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 167, [1] с. – Термінол. словник.: с. 156-166. – Бібліогр.: с. 145-155 та на початку тем. – ISBN 978-966-336-214-4
У пр. № 1698122 напис: Читальному залу Інституту філології від авторів. 23.10.2003 р. Підпис
392.
Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. [Книга] : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-467-3-5
393.
Лазарович М.В. Історія України [Книга] : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-617-07-0075-9
394.
Костюкович О.О. Їжа - італійське щастя [Книга] / Олена Костюкович ; [передмова Умберто Еко ; пер. з італ. В.Б. Чайковського ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 430, [2] с., [64] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Передм. також. італ. – Бібліогр. в прим.: с. 392-429. – ISBN 978-966-03-7264-1
395.
Трофанчук Г.І. Канонічне право [Книга] : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 269, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 267-269 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-608-8
396.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління карантину рослин та Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ. – ISSN 2312-0614
397.
Казакевич Г.М. Кельти в етнокультурних процесах Центральної та Східної Європи (III ст. до н. е. - I ст.н. е.) [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Казакевич Геннадій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
398.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
399.
Арбатова М.И. Кино, вино и домино [Книга] / Мария Арбатова. – Москва : АСТ, 2009. – 317, [1] с. – ISBN 978-5-17-060342-8
400.
Волошин І.М. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів [Книга] : монографія / Іван Волошин, Ольга Собечко. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-270. – ISBN 978-966-2328-42-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,