Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Земельне право України : теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
427.
Бондар О.Г. Земля як суб"єкт права власності за земельним законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бондар Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005
428.
Кочанова П.В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кочанова Поліна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
429.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
430.
Зшиток [Книга] : поезія, проза, переклади молодих авторів. – Київ : [б. в.], 2004. – 88 с. : іл.
431.
Иван Васильевич Кузьмин [Книга] : биобиблиогр. указ. к 90-летию со дня рождения / М-во образования и науки Украины, Винниц. нац. техн. ун-т, Науч.-техн. б-ка ВНТУ ; [сост. Л.В. Квятковская ; отв. за вып. Притуляк Т.Е.]. – Винница : ВНТУ, 2013. – 54, [2] с. : портр., фот. – Имен. указ. соавт.: с. 51-54. – (Серия "Ученые нашего университета"). – ISBN 978-966-641-553-3
432.
Берченко О.И. Известковые водоросли визейских отложений Доно-Днепровского прогиба [Книга] / О.И. Берченко, О.А. Сухов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук. – Киев : Наукова думка, 2013. – 164, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 157-162. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1339-1
433.
Индия: перспективы [Журнал]. – Hью-Дели. – ISSN 0970-5074
434.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
435.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
436.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
437.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
438.
Воронин И.Н. Информатизация общества: общественно-географическая интерпретация [Книга] : монография / Воронин И.Н. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Ариал, 2011. – 471, [17] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 449-471. – ISBN 978-966-2372-96-0
439.
Джеймс С. Исполнение желаний [Книга] : роман / Саманта Джеймс ; [пер. с англ. В.С. Нечаева]. – Москва : АСТ, 1998. – 430, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Every wish fulfilled / Samantha James, 1997. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-15-001024-3
440.
Исторический архив [Журнал] : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 1992-. – ISSN 0869-6322
441.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
442.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
443.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
444.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
445.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
446.
История Украины [Книга] : учеб. для студ. ВНЗ / [Г.Д. Казьмирчук и др. ; под ред. Г.Д. Казьмирчука] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – [Изд. 4-е, испр. и доп.]. – Киев : УкрСІЧ, 2014. – 742, [1] с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 737-742. – ISBN 978-617-7107-19-3
447.
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2013. – 351 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
448.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
449.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
450.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex