Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Божок А.П. Картознавство [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / А.П. Божок, А.М. Молочко, В.І. Остроух ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 332, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 312-328. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-439-737-4
477.
Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність [Книга] : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – 99, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 19-21
478.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
479.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
480.
Белянкин Е.О. Киллеры и соблазнительница мужчин [Книга] / Евгений Белянкин. – Москва : Вече [и др.], 1995. – 574, [2] с. – Содерж.: Киллеры и соблазнительница мужчин ; Схватка у Красных Камней. – (Зона риска). – ISBN 5-7141-0123-5
Содерж.: Киллеры и соблазнительница мужчин ; Схватка у Красных Камней
481.
Клиническая онкология [Журнал] / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
482.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
483.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
484.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
485.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 верес. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 271 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
486.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
487.
КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики [Журнал] : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2312-9808
488.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
489.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
490.
Комунікативні стратегії [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [А.Е. Левицький та ін. ; за ред. А.Е. Левицького] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Київський університет, 2013. – 559, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст англ. – ISBN 978-966-439-631-5
Підручник є першим в Україні виданням з курсу "Комунікативні стратегії", що викладається студ. магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література (англійська)"
491.
Сищук О.А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
492.
Мильчакова О.В. Конституционный контроль в странах бывшей Югославии [Книга] / Мильчакова О.В. – Москва : ДПК Пресс, 2014. – 304, [4] с. – Резюме и содерж. парал. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91976-050-4
493.
Берназюк Я.О. Конституційні основи правотворчості Президента України: теорія і практика [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Берназюк Ян Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
494.
Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
495.
Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00. 03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
496.
Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
497.
Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
498.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
499.
Перович С. Коріння [Книга] : поезії / Сретен Перович ; пер. із чорногор. й упоряд. Н. Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Подгориця : Інформаційні системи, 2012. – 147, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., чорногор. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-83-5
500.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex