Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія "Економічні науки" [Журнал]. – Кременчук
  № 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
252.
Вісник Львівської комерційної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
253.
Вісник Національного банку України [Журнал] : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 1995-. – ISSN 2310-2624
254.
Вісник Національного банку України [Журнал] : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 1995-. – ISSN 2310-2624
255.
Вісник Національного банку України [Журнал] : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 1995-. – ISSN 2310-2624
256.
Вісник Національного університету оборони України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України. – Київ : НУОУ
257.
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал] : науковий журнал. – Київ : Вид-во НАДУ, 1996-. – ISSN 2310-2837
258.
Вісник Національної академії наук України [Журнал] : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1928-. – ISSN 0372-6436
259.
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. навч. заклад "Приазовський держ. техн. ун-т" (ДВНЗ "ПДТУ"). – Маріуполь : ДВНЗ "Приазовський державний технічний ун-т"
  вип. 24. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
260.
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. навч. заклад "Приазовський держ. техн. ун-т" (ДВНЗ "ПДТУ"). – Маріуполь : ДВНЗ "Приазовський державний технічний ун-т"
  вип. 25. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
261.
Вісник проблем біології і медицини [Журнал] : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 1993-. – ISSN 2077-4214
262.
Вісник проблем біології і медицини [Журнал] : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 1993-. – ISSN 2077-4214
263.
Вісник соціально-економічних досліджень [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 1999-
264.
Вісник соціально-економічних досліджень [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 1999-
265.
Вісник Української академії банківської справи [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 1996-. – ISSN 2077-6330
266.
Університет Вісник Університету банківської справи Національного банку України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2007-. – ISSN 2221-755X
267.
Університет Вісник Університету банківської справи Національного банку України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2007-. – ISSN 2221-755X
268.
Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 48. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
269.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
270.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
271.
Вісник Центральної виборчої комісії [Журнал] : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центр. виборча комісія. – Київ, 2005-
272.
Національний Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2012-
273.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
274.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
275.
Савлук С.М. Власний капітал комерційного банку [Книга] : монографія / С.М. Савлук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-633-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex