Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
302.
Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005
303.
Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
304.
Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого [Книга] / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
305.
Генеза філософських студій у Київському університеті [Книга] : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. Губерського Л.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Колісник К.І., 2009. – 496, [12] с. : табл. – До 175-річчя ун-ту. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-97034-0-8
Глибокошановній Зіні Іванівні! З Щирим Серцем, найкращими побажаннями та на Добру Згадку про Філософський Факультет! З повагою (Підпис) 1.XII.09 р.
306.
Ручкин В.А. Генерирование дешевой электроэнергии [Брошура] / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2014. – 19, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 18. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-346-8
307.
Гладкий О.В. Географія міст. Геоурбаністика [Книга] : підручник / Олександр Гладкий, Степан Іщук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 267-271. – (Серія "Книгозбірня метрів вищої школи"). – ISBN 978-966-437-382-8
308.
Геоінформатика [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 1684-2189
309.
Мацевитый Ю.М. Геометрические обратные задачи теплообмена [Книга] / Ю.М. Мацевитый, А.О. Костиков ; под ред. акад. НАН Украины Ю.М. Мацевитого ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2014. – 222, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 201-220. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1342-1
310.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
311.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
312.
Базалук О. Герои Украины об образовании [Книга] / Олег Базалук ; Междунар. филос.-космол. о-во. – Киев : МФКО. – ISBN 966-8122-66-9
313.
Зуй О.В. Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов [Книга] / О.В. Зуй, В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2013. – 250, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 230-248. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1340-7
314.
Пилявець Л.С. Глобалізаційні процеси сучасності: культурологічний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пилявець Людмила Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
315.
Гармаш-Роффе Голая королева [Книга] : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2007. – 351, [1] с. – Сер. осн. в 2007 р. – (Детектив высшего качества). – ISBN 978-5-699-20458-8
316.
Гармаш-Литвин Голос утопленого села [Книга] : легенди та оповіді / Антоніна Гармаш-Литвин. – Київ : Книга, 2008. – 223, [1] с. : іл. – Малюнки автора. – ISBN 978-966-8314-58-2
Рідному філологічному факультету із вдячністю за все, що він дав мені! З честю несу звання філолога, вчителя української мови! 29.03.2011 р. Підпис.
317.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
318.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
319.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
320.
Гріш і математика [Журнал] : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 966-8460-14-6
321.
Громадські організації у дискурсі демократизації суспільсва [Книга] : монографія / [Авєріна О.В. та ін. ; редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко, О.І. Авєріна та ін.] ; за наук. ред. В.П. Беха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 679, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 673. – Бібліогр.: с. 634-672. – ISBN 978-966-660-682-5
322.
Олійник Б.М. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
323.
Возіянов М.К. Гумористичний задачник (для інтелектуалів) [Книга] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2003. – 97, [1] с. – ISBN 966-7903-71-0
Підпис.
324.
Латиш Ю.В. Декабристи в Україні. Історіографічні студії [Книга] : [дослідження] / Юрій Латиш ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2014. – 237, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-800-4
325.
Іщук Н.М. Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків українських мережевих мас-медій [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Іщук Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,