Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Бойчук М.А. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності [Книга] : наукове вид. / Микола Бойчук. – Київ : Генеза, 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-11-0214-8
327.
Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність [Книга] / [Балабан Р.В. та ін. ; редкол.: Левенець Ю.А. та ін] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 181, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 176-181. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7186-9
328.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
329.
Рябека О. Державно-громадське управління у дискурсі демократизації суспільства [Книга] / Олександр Рябека ; [за наук. ред.: В.П. Беха]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 288 с. – Бібліогр.: с. 270-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-683-2
330.
Галиев В.В. Деятельность российских консульств в Синьцзяне (конец XIX - начало XX вв.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Галиев Владимир Вильевич ; Кырг. нац. ун-т им. Ж. Баласагына, Ин-т истории и культурного наследия НАН Кырг. Респ. – Бишкек, 2013
331.
Клетніков Е. Джерело буття [Книга] : поезії / Ефтім Клетніков ; пер. з македон. й упоряд. Наталі Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Скоп"є : Інформаційні системи, 2012. – 83, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., македон. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-84-2
332.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
333.
Петрова Л.А. Динамика и статика русского глагола [Книга] : монография / Л.А. Петрова ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : ОНУ, 2013. – 156, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 144-156. – ISBN 978-617-689-053-9
334.
Глобіна Л.В. Дисипація енергії та вертикальний обмін за рахунок обвалень інерційно-гравітаційних внутрішніх хвиль [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Глобіна Любов Вікторівна ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. – Севастополь, 2014
335.
Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі [Книга] : монографія / Іван Бехта. – Київ : Грамота, 2004. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-303. – ISBN 966-8066-63-4
336.
Діагностика та корекція агресивності у дітей [Брошура] / [упоряд. Т. Червонна ; ред. рада: Т. Шаповал, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Психолог. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-29-2
337.
Горкавенко В.М. Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок [Книга] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. ВНЗ / В.М. Горкавенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 261, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-439-688-9
338.
Єфіменко Н.К. Ділова англійська мова [Книга] / Н.К. Єфіменко. – Харків : Основа, 2013. – 76, [2] с. – Бібліогр.: c. 77. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (123)). – ISBN 978-617-00-1713-0
339.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
340.
Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету [Книга] : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-795-3
341.
Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету [Книга] : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-793-9
342.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
343.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
344.
Довідник муніципальних послуг м. Виноградів [Книга] / Карпат. агентство прав людини "Вестед" ; [упоряд.: Альошин В.І., Русанюк М.М., Яцков М.М.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – 117, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117. – ISBN 978-966-8946-99-8
345.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
346.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
347.
Ломачинська І.М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій [Книга] : навч. посібник / І.М. Ломачинська ; [за наук. ред. Т.Г. Горбаченко] ; Відритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 300, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 296-300, наприкінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-233-8
348.
Грегори Д. Долго и счастливо [Книга] : роман / Джил Грегори ; [пер. с англ. Н.Х. Ибрагимовой]. – Москва : АСТ, 1999. – 428, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Forever after / Jill Gregory, 1993. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03712-7
349.
Сьоран Допінг духу [Книга] : [есеї] / Сьоран (Еміль Чоран) ; [пер. з фр. І. Славінської]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 181, [3] с. – Сер. засн. 2007 р. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-358-6
350.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,