Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Информационный бюллетень УАПРЯЛ [Журнал]. – Киев
427.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
428.
Киктенко В.А. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация [Книга] : (философский анализ теоретических подходов) / В.А. Киктенко ; под ред. В.С. Мясникова ; Учреждение РАН, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова ; НАН Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Москва : ИИЕТ РАН, 2009. – 528, [1] с. : фот. – Предм. указ.: с. 488-518. – Библиогр.: с. 519-521 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98866-028-6
429.
Брэдбери М. Историческая личность [Книга] : роман / Малькольм Брэдбери ; [пер. с англ. И. Гуровой]. – Москва : АСТ, 2002. – 350, [2] с. – (Серия "Мастера. Современная проза"). – ISBN 5-17-007053-5
430.
Гончарук В.В. Исторический очерк развития химических наук в Украине [Книга] / Академик НАН Украины В.В. Гончарук ; НАН Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2008. – 63 с. : табл., фот. – Авт. на обл. не указ.
431.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
432.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
433.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
434.
Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика [Книга] : біобібліографічний покажчик / М-во культури України ; ДЗ "Нац. парламентська б-ка України" ; [упоряд. : Г.В. Волянська, Л.А. Кухар ; авт. вступ. статей : С.В. Тримбач, В.Г. Ковтун ; наук. ред. В.О. Кононенко]. – Київ : Основа, 2011. – 516 с., [16] с. іл. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 507-508. – (Серія "Шістдесятництво: профілі на тлі покоління" ; Вип. 14). – ISBN 978-966-2044-57-7
435.
Павленко О.Е. Ігрова концепція культури: український контекст [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Павленко Олег Едуардович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
436.
Ширма Ю.О. Ізотопічні ефекти в пружному та непружному розсіянні ядер 12,13,14 C+ 16,18 O [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Ширма Юрій Олегович ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011
437.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії алкалоїдів) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2006. – 261 с., [3] с. – Бібліогр.: с. 154-262. – ISBN 966-360-058-6
438.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії антраценпохідних) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2003. – 56 с. – Бібліогр.: с. 42-54. – ISBN 966-8002-70-9
439.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії іридоїдів) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2004. – 80 с. – Бібліогр.: с. 56-78. – ISBN 966-360-002-0
440.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії каротиноїдів) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2008. – 128 с. – Бібліогр.: с. 88-127. – ISBN 978-966-360-096-3
441.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії кумаринів) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2005. – 148 с. – Бібліогр.: с. 101-146. – ISBN 966-360-030-6
442.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії лігнанів) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2011. – 64 с. – Бібліогр.: с. 37-62. – ISBN 978-966-360-184-7
443.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії сапонінів) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2007. – 140 с. – Бібліогр.: с. 98-139. – ISBN 978-966-360-071-0
444.
Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії фітоекдистероїдів) [Книга] / А.П. Лебеда ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2009. – 88 с. – Бібліогр.: с. 56-86. – ISBN 978-966-360-128-1
445.
Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини [Книга] : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 125, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-8958-75-5
446.
Докієнко Л.М. Інвестиційний менеджмент [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Л.М. Докієнко, В.В. Клименко, Л.М. Акімова. – Київ : Академвидав, 2011. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401-405. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-013-4
447.
Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
448.
Ястремська О.М. Інноваційна економіка [Книга] : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-676-459-4
449.
Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011
450.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 345-349. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-027-1
Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,