Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві [Книга] : монографія / В.В. Сухонос ; Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 339 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 290-329. – ISBN 978-966-8958-81-6
452.
Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець Вячеслав Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2011
453.
Інструментарій впливу громадських рад на процес реалізації державної політики на місцевому рівні [Книга] : навч. посібник / Міжнар. фонд "Відродження" ; Чернівецька обл. громадська орг. "Буковинська фундація підтримки регуляторної реформи в Україні" ; [упоряд. : В. Григоренко, В. Дорош, О. Колесников]. – Чернівці : Буковинська фундація регуляторної реформи в Україні, 2011. – 159 с. : табл. – Додатки: с. 89-159. – Бібліогр.: с. 87-88
454.
Єрмошенко А.М. Інтеграція страхового сектора з банківською сферою як фактор розвитку національної економіки [Книга] : монографія / А.М. Єрмошенко. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 450 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 389-415. – ISBN 978-966-8958-78-6
455.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
456.
Самі Інтелектуальне діагностування цифрових систем на основі моделей структурного рівня [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Самі С.А. Механна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
457.
Семенча І.Є. Інтелектуальний аналіз менеджменту систем [Книга] : монографія / І.Є. Семенча, К.Ф. Ковальчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2011. – 131, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 123-129. – Бібліогр.: c. 113-122. – ISBN 978-617-645-009-2
458.
Інтродукція деревних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна (1839-2009) [Книга] : монографія / [Колісніченко О.М. та ін. ; за ред. Г.Т. Гревцової] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : табл. – Бібліор.: с. 169-174. – ISBN 978-966-439-465-6
459.
Гатальська Н.В. Інтродуценти парків-пам"яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області (особливості формування, комплексна оцінка, перспективи використання) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Гатальська Надія Вікторівна ; Каб. мін. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
460.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2005-
461.
Миролюбенко Г.А. Інформаційна етика в просторі сучасних комунікативних процесів (філософсько-етичний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Миролюбенко Ганна Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
462.
Інформаційний бюлетень українських міст [Журнал] / Інститут трансформації суспільства. – Київ, 2008-
463.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
464.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
465.
Інформаційний посібник грантодавчих установ та організацій [Книга] / [упоряд. : Боцьора Л.О., Литвин Н.М., Єзгор С.О.]. – Львів : [ФОП Стадник С.О.], 2011. – 108 с.
466.
Інформаційні ресурси державної ідентичності [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Рижков М.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 394-399, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-472-4
467.
Інформаційні стратегії в глобальному управлінні [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 29 жовтня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Academy of open society security ; Global organisation of allied leadership ; [гол. ред. колегії В.А. Ліпкан ; відп. за вип. І.О. Михайленко]. – Київ : Ліпкан О.С., 2011. – 140 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2439-29-8
468.
Мартинова Ю.В. Інформаційні технології адаптивної комп"ютеризованої системи навчання і тестування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартинова Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсонськ. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2011
469.
Деркач Т.М. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін [Книга] : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Деркач ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 335, [1] с. : іл., табл. – На обкл. рік вид.: 2009. – Бібліогр.: с. 329-333. – ISBN 978-966-551-274-5
470.
Нгене Кристофер Умерах Інфраструктура убудованого діагностування HDL - моделей цифрових систем на кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Нгене Кристофер Умерах ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
471.
Богомолов О. Іслам і політика ідентичностей у Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття [Книга] : аналітична доповідь / Олександр Богомолов, Сергій Данилов, Ігор Семиволос ; Центр близькосхідних досліджень ; НАН України ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 56 с. : фото. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-193-006-2
472.
Крочак М.Д. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум [Книга] : навчальний посібник для студ. геологічних спец. вищих навч. закладів / М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-439-453-3
473.
Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення [Книга] / Ярослава Верменич ; НАН України ; Ін-т історії України ; Сектор теоретико-методолог. проблем історичної регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 306 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5659-0
474.
Історії діяльності НДО у соціокультурній сфері [Книга] / Міжнар. фонд Відродження, Ін-т соціокультур. менеджменту ; [над вид. прац.: Калашнік М.Т., Маркова І.О.]. – Кіровоград : ІСКМ, 2011. – 96 с., [6] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-2466-09-6
Розробка та тиражування цього видання була здійснена Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у межах проекту "Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження"
475.
Вергунов В.А. Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні [Книга] : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій, видань та публікацій, підготовлених у Центрі історії аграрної науки ДНСГБ НААН (2001-2011 рр.) / В.А. Вергунов ; Нац. академія аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка. – Київ : [ДНСГБ НААН], 2011. – 384 с. : іл., фото. – На тит. арк. : До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 50). – ISBN 547-916-8301-34-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,