Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 345-349. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-027-1
Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
452.
Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві [Книга] : монографія / В.В. Сухонос ; Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 339 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 290-329. – ISBN 978-966-8958-81-6
453.
Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець Вячеслав Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2011
454.
Інструментарій впливу громадських рад на процес реалізації державної політики на місцевому рівні [Книга] : навч. посібник / Міжнар. фонд "Відродження" ; Чернівецька обл. громадська орг. "Буковинська фундація підтримки регуляторної реформи в Україні" ; [упоряд. : В. Григоренко, В. Дорош, О. Колесников]. – Чернівці : Буковинська фундація регуляторної реформи в Україні, 2011. – 159 с. : табл. – Додатки: с. 89-159. – Бібліогр.: с. 87-88
455.
Єрмошенко А.М. Інтеграція страхового сектора з банківською сферою як фактор розвитку національної економіки [Книга] : монографія / А.М. Єрмошенко. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 450 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 389-415. – ISBN 978-966-8958-78-6
456.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
457.
Самі Інтелектуальне діагностування цифрових систем на основі моделей структурного рівня [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Самі С.А. Механна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
458.
Семенча І.Є. Інтелектуальний аналіз менеджменту систем [Книга] : монографія / І.Є. Семенча, К.Ф. Ковальчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2011. – 131, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 123-129. – Бібліогр.: c. 113-122. – ISBN 978-617-645-009-2
459.
Інтродукція деревних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна (1839-2009) [Книга] : монографія / [Колісніченко О.М. та ін. ; за ред. Г.Т. Гревцової] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : табл. – Бібліор.: с. 169-174. – ISBN 978-966-439-465-6
460.
Гатальська Н.В. Інтродуценти парків-пам"яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області (особливості формування, комплексна оцінка, перспективи використання) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Гатальська Надія Вікторівна ; Каб. мін. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
461.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2005-
462.
Миролюбенко Г.А. Інформаційна етика в просторі сучасних комунікативних процесів (філософсько-етичний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Миролюбенко Ганна Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
463.
Інформаційний бюлетень українських міст [Журнал] / Інститут трансформації суспільства. – Київ, 2008-
464.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
465.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
466.
Інформаційний посібник грантодавчих установ та організацій [Книга] / [упоряд. : Боцьора Л.О., Литвин Н.М., Єзгор С.О.]. – Львів : [ФОП Стадник С.О.], 2011. – 108 с.
467.
Інформаційні ресурси державної ідентичності [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Рижков М.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 394-399, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-472-4
468.
Інформаційні стратегії в глобальному управлінні [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 29 жовтня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Academy of open society security ; Global organisation of allied leadership ; [гол. ред. колегії В.А. Ліпкан ; відп. за вип. І.О. Михайленко]. – Київ : Ліпкан О.С., 2011. – 140 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2439-29-8
469.
Мартинова Ю.В. Інформаційні технології адаптивної комп"ютеризованої системи навчання і тестування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартинова Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсонськ. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2011
470.
Деркач Т.М. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін [Книга] : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Деркач ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 335, [1] с. : іл., табл. – На обкл. рік вид.: 2009. – Бібліогр.: с. 329-333. – ISBN 978-966-551-274-5
471.
Нгене Кристофер Умерах Інфраструктура убудованого діагностування HDL - моделей цифрових систем на кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Нгене Кристофер Умерах ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
472.
Богомолов О. Іслам і політика ідентичностей у Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття [Книга] : аналітична доповідь / Олександр Богомолов, Сергій Данилов, Ігор Семиволос ; Центр близькосхідних досліджень ; НАН України ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 56 с. : фото. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-193-006-2
473.
Крочак М.Д. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум [Книга] : навчальний посібник для студ. геологічних спец. вищих навч. закладів / М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-439-453-3
474.
Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення [Книга] / Ярослава Верменич ; НАН України ; Ін-т історії України ; Сектор теоретико-методолог. проблем історичної регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 306 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5659-0
475.
Історії діяльності НДО у соціокультурній сфері [Книга] / Міжнар. фонд Відродження, Ін-т соціокультур. менеджменту ; [над вид. прац.: Калашнік М.Т., Маркова І.О.]. – Кіровоград : ІСКМ, 2011. – 96 с., [6] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-2466-09-6
Розробка та тиражування цього видання була здійснена Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у межах проекту "Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження"
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,