Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
477.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
478.
Бурлака В. Історія Образу. Мистецтво 2000-х [Книга] / Вікторія Бурлака ; [Фонд підтримки візуальних досліджень]. – Київ : Фонд підтримки візуальних досліджень ; [Обнова], 2011. – 206 с., [31] л. іл. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97203-0-6
479.
Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) [Книга] : позитивний досвід невдалого експерименту : до 145-річчя від дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / В.В. Левченко ; Одес. нац. морський ун-т, Каф. українознав. [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2010. – 427, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 394-408. – Бібліогр.: с. 413-419 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2389-16-6
480.
Історія оподаткування [Книга] : [навч. посібник] / Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник, В.Л. Андрущенко, В.М. Мельник; Ярошенко Ф.О. [та ін.] ; Нац. акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 966-337-005-X
481.
Історія освіти, науки і техніки в Україні [Книга] : матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 27 травня 2011 р. / Нац. акад. аграрних наук України ; Державна наукова сільськогосподарська б-ка ; [редкол. : В.А. Вергунов (гол.), С.Д. Коваленко, Х.М. Піпан та ін.]. – Київ : [ДНСГН НААН], 2011. – 270 с. – На тит. арк. : До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – ISBN 547-916-8301-14-1
482.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
483.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
484.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
485.
Історія української культури [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-611-01-0252-0
486.
Історія української літератури 70-90-х років XIX ст. [Книга] : у 2 т. : [підруч. для студентів філол. спец. вищих навч. закладів] / Н.М. Гаєвська, О.Д. Гнідан, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем"янівська, С.С. [та ін.] Кіраль; [Гаєвська Н.М. та ін.] ; за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-122-3 (Т.1)
487.
Історія України [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2008 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 768 с. – ISBN 978-966-2622-01-0
488.
Історія України [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2009 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Національна історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2011. – 644 с. – ISBN 978-966-2622-04-1
489.
Йоанна Нижник-Винників [Книга] : [альбом]. – Париж : [б. в.], 1992. – 102 с. : іл. – Тексти укр. та франц. мовами. - Тексти укр. мовою набрані на фотонаборі тижневика "Наше слово" у Варшаві. - Поліграфічне виконання в друкарні Arnera (Vallauris)
490.
Гриньова В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Кракос Ю.Б. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-676-477-8
491.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] : довідкове видання / Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України", Держ. наук. установа "Кн. палата України імені Івана Федорова" ; уклад.: А.С. Боліла, О.І. Бохан, Л.Ю. Рогальчук [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
492.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
493.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
494.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
495.
Монченко В.І. Карцинологія [Книга] : навчальний посібник / В.І. Монченко, П.Г. Балан, В.М. Трохимець ; [за ред. В.І. Монченка] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 519-521. – ISBN 978-966-439-466-3
496.
Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України [Книга] : довідковий посібник / [К.М. Баглай та ін.] ; за ред. А.П. Лебеди ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2009. – 160 с. – Бібліогр.: с. 156-158. – ISBN 978-966-360-125-0
497.
Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України [Книга] : довідковий посібник / [М.Б. Гапоненко та ін.] ; за ред. А.П. Лебеди ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2011. – 184 с. – ISBN 978-966-360-173-1
498.
Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американських статей у галузі електроніки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шаля Ольга Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
499.
Ященко Т.А. Каузация в русском языковом сознании [Книга] : монография / Т.А. Ященко ; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2006. – 475, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 433-475. – ISBN 966-8180-62-3
500.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex