Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
502.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
503.
Тулуб О.О. Київ та його давня давнина у творах народних [Книга] / Олександр Тулуб ; [Ін-т рукопису НБУВ ; передмова, верстка, упоряд. : Ульяновський В.І., Пилипенко В.В.]. – Київ : Унісерв, 2011. – 240, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8267-00-2
504.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
505.
Класична філологія у XXI ст.: здобутки та перспективи [Книга] : матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П. Маслюка, (Львів, 28 травня 2010 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фак. іноземних мов, Каф. класичної філології ; [редкол. : А.О. Содомора, Л.М. Глущенко. О.В. Сафроняк та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр. в кінці виступу
506.
Бюттен Классическая Греция [Книга] / Анн-Мари Бюттен ; [пер. с фр. Н.М. Забилоцкого]. – Москва : Вече, 2006. – 365, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. – На обл. указ. также: Афины ; Акрополь и Агора ; Граждане и рабы ; Армия и флот ; Праздники ; Частная жизнь. – (Гиды цивилизаций). – ISBN 5-9533-1522-8
507.
Верещагина Н.В. Климент Римский - небесный покровитель Киевской Руси [Книга] / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2011. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 129-155. – ISBN 978-966-190-442-1
508.
Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
509.
Чернов С.В. Книга о гениальности [Книга] / С.В. Чернов. – Воронеж ; Москва : Институт духовной культуры и свободного творчества. – ISBN 978-5-9902381-1-4
510.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
511.
Книжная летопись. Вспомогательные указатели [Журнал] / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
512.
Бондаренко В.П. Комерційна таємниця та шпигунські штучки [Книга] : легенда про Хлопчиська-Продавайла / Володимир Бондаренко. – Харків : Золоті сторінки, 2009. – 248 с. : іл. – ISBN 978-966-400-136-3
513.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing : міжнародний науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
514.
Павленко А.А. Композиційні матеріали на основі відходів поліетилентерефталату і поліаміду [Автореферат] / Павленко Алла Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
515.
Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи [Книга] / Л.П. Єрмоленко. – Харків : Основа, 2011. – 80 с. : іл., табл. – На звороті тит арк. номер сер. зазнач. : Випуск 12 (108). – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (107)). – ISBN 978-617-00-1183-1
516.
Галаджун З.В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа [Дисертація] : дис. ... канд. соціальних комунікацій : 27.00.01 / Галаджун Зоряна Володимирівна ; Галицький ін-т ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2011
517.
Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии [Книга] : сборник избранных публикаций и выступлений на международных форумах, посвященных данной проблематике / Г.Г. Арутюнян ; [сост. : Головин А.С., Аршевская М.В., Рыбалко Я.В.]. – Киев : Логос, 2011. – 308 с., [4] с. фото : схемы, фото. – ISBN 978-966-171-457-0
518.
Погорілко В.Ф. Конституційне право України [Книга] : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. В.В. Коваленко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ ; Ліра-К, 2011. – 527, [5] с. – Бібліогр.: с. 526-527. – ISBN 978-966-373-677-8
519.
Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України [Брошура] / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад. О.М. Яценко ; наук. ред. П.І. Рогова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-27
520.
Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
521.
Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
522.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
523.
Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні [Книга] : збірник матеріалів I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 9-10 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана " ; [редкол. З.Є. Шершньова (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 83, [1] с. : іл. – Статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-483-535-7
524.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) [Книга] / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-02-6
525.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex