Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Восточная коллекция [Журнал] : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
252.
Вплив діяльності органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області на розвиток підприємництва [Книга] : [аналітичний звіт] / [Літвінов О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Літвінова] ; Дніпропетровська обласна громадська організація ; "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики". – Дніпропетровськ : Монолит, 2011. – 170 с. : іл., схеми, табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-2252-36-1
253.
Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
254.
Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів [Книга] / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 89, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-67-0
255.
Абрам"юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою [Книга] / Ігор Абрам"юк, Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-63-2
256.
Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга [Книга] = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6099-1
257.
Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга [Книга] = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6102-8
258.
Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга [Книга] = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6101-1
259.
Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга [Книга] = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6100-4
260.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
261.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
262.
Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2011. – 304 с. – Бібліогр.: с. 292-302. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-368-3
263.
Білоус П.В. Вступ до літературознавства [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 331-334. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-367-6
264.
Рябічев В.Л. Вступ до спеціальності "Видавнича справа та редагування": основи математичних знань [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом підгот. "Видавнича справа та редагування" / В.Л. Рябічев ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 143 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-439-468-7
265.
Владимиров В.М. Вступ до спеціальності "Журналістика" [Книга] : навч. посібник / В.М. Владамирив ; [ за заг. ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-439-458-8
266.
Конончук Г.Л. Вступ до фур`є-оптики [Книга] : Навч. посіб. для студ. фізичних та технічних спец. ун-тів / Г.Л. Конончук, В.М. Прокопець, В.В. Стукаленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 316-317. – ISBN 978-966-439-292-8
267.
Вчимо дітей спілкуватися [Книга] / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова та ін. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 118, [2] с. : табл. – На тит. арк. також.: Класний керівник. Бібліотека ; Математика. Бібліотека ; Інформатика. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Хімія. Біологія. Бібліотека ; English. Бібліотека .- Сер. засн. у 2003 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-693-5
268.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
269.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
270.
Высшая школа 21 века [Журнал] : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2003-
271.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
272.
Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
273.
"Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії" [Книга] : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук Укр. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН Укр. [та ін.] ; [ред. наук. кол. : В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді]. – Тернопіль, 2011. – 796 с. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 966-8540-00-X
274.
Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
275.
Самойленко О.М. Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Самойленко Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т будівництва і і архітектури. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex