Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
327.
Дриновський збірник [Книга] = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-410-4
328.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
329.
Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 [Книга] / М-во культури і туризму України ; Нац. парламентська б-ка України ; [уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. Р.С. Жданова]. – Харків : Фоліо. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-03-4747-2
330.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
331.
Духовно-научная концепция преодоления человеком всеобщего кризиса [Книга] / Севастопольский народный ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 80 с. : илл., фото
332.
Вергунов В.А. Еволюція наукових засад на шляху до природоохоронного адаптивно-ландшафтного меліоративного землеробства [Книга] / В.А. Вергунов ; Нац. академія аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка. – Київ : [Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ], 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 37). – ISBN 547-966-8300-11-3
333.
Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
334.
Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
335.
Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин [Брошура] : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
336.
Яців М.Ю. Екологічний контроль стану гідроекосистем басейнів річок ( на прикладі басейну р.Прут ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яців Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
337.
Башева Т.С. Екологічно безпечна технологія рециклінгу відходів акумуляторного електроліту [Автореферат] : автореф. дис. ...кан д. техн. наук : 21.06.01 / Башева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
338.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
339.
Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : бібліографічний покажчик / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації ; Украънський ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ
340.
Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко Андрій Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011
341.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
342.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
343.
Економіка природокористування [Книга] : навчально-методичний посібник для студентів економічного ф-ту за спец. 7.050201 "менеджмент організацій" / О.В. Садченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 184 c. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 978-966-190-459-9
344.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
345.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
346.
Тищук Т.А. Економіка України у 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики [Книга] : аналітична доповідь / Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-554-135-6
347.
Кишакевич Б.Ю. Економіко-математичне моделювання кредитних ризиків банку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Кишакевич Богдан Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
348.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
349.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
350.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex