Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Выскочков Л.В. "Аракчеевское десятилетие": внутренняя и внешняя политика России в 1815-1825 гг. [Книга] : учебно-методическое пособие / Л.В. Выскочков ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Исторический фак., Каф. истории России с древнейших времен до XX века. – Санкт-Петербург : [Исторический факультет СПбГУ], 2011. – 155 с. – Библиогр.: с. 142-150
127.
Дар В. Археология времени (в поисках артефактов непостижимого) [Книга] / Владимир Дар. – Харьков : [ФОП Кудлай В.В.], 2011. – 240 с. : илл. – ISBN 978-966-2406-12-2
128.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
129.
Русов В.Д. Астрофизическая модель глобального климата Земли [Книга] / В.Д. Русов, А.В. Глушков, В.Н. Ващенко ; М-во науки и образования Украины ; Украинский антарктический центр. – Киев : Наукова думка, 2003. – 214 с. : илл. – Библиогр.: с. 199-212. – ISBN 966-00-0073-1
130.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
131.
Чарнякевіч Ю.В. Атлас гаворак пауночна-усходняй Брэстчыны [Книга] / Ю.В. Чарнякевіч. – Мінск : Тэхналогія, 2009. – 255 с. – ISBN 978-985-458-191-0
132.
Атомна та ядерна фізика у прикладах і запитаннях [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / [В.І. Висоцький, С.А. Дяченко, Г.Ю. Карлаш, В.С. Овечко, О.В. Прокопенко, Н.П. Харченко] ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 511 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-439-362-8
133.
Агальцов В.П. Базы данных [Книга] : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 "Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0377-3
134.
Агальцов В.П. Базы данных [Книга] : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 " Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0394-0
135.
Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій Олена Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
136.
Юрків З.М. Бархат амурський у лісових культурах Західного Лісостепу України [Книга] / З.М. Юрків. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2011. – 272 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-231. – ISBN 978-617-530-122-7
137.
Бахмутський шлях [Журнал] : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
138.
Бахмутський шлях [Журнал] : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
139.
Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва Анна Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
140.
Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник [для студентів ВНЗ] / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-381-2
141.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
142.
Берлінська стіна [Книга] : 20 років по тому / [Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм ; гол. ред.: Джордж Клак ; пер. на укр. мову Анатолія Єреми]. – [Вашингтон] : Держ. департамент США, 2009. – 64 с. : іл., фотогр. – Без тит. арк.
143.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
144.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Изд-во "Журн. "Библиотека". – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
145.
Библиотека и закон [Журнал] : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7976
146.
Библиотека Текелиjанума [Книга]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске. – (Каталог легата Библиотеке Матице српске ; кн. 3). – ISBN 86-80061-27-1
147.
Библиотека Текелиjанума [Книга]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске. – (Каталог легата Библиотеке Матице српске ; кн. 4). – ISBN 86-80061-30-1
148.
Библиотека Текелиjанума [Книга]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске. – (Каталоглегата Библиотеке Матице српске ; кн. 5). – ISBN 86-80061-33-6
149.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
150.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,