Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАН Украины, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАН Украины. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
277.
Ковров О.С. Геомеханічне обгрунтування параметрів стійких укосів кар"єрів в складноструктурному масиві м"яких порід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Ковров Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навчальнальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ, 2011
278.
Герман В"ячеслав Валентинович [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1963-2009 роки : до 75-річчя від дня народження / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка та ін.; [уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, В.О. Ушкалов та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.В. Зубець ; переклад Л.В. Ташути]. – Київ : Аграрна наука, 2011. – 108 с., [16] с. илл. : іл., порт. – (Біобібліографічна серія "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України")
279.
Подерв"янський Л. Герой нашого часу [Книга] / Лесь Подерв"янський ; [оформл. та іл. А. Подерв"янської]. – Харків : Фоліо, 2010. – [384] с. розд. паг. : іл. – Описано за обкл. книги. - Зміст : Герой нашого часу ; Рух життя, або Динамо ; Множення в умі, або плинність часу ; Остановісь, мгновєньє, ти прєкрасно!. ; Павлік Морозов ; Король Літр. – ISBN 978-966-03-5355-8
280.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
281.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
282.
Поліщук В.В. Гірка правда [Книга] : злочинність ОУН-УПА : (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Київ : [Золоті ворота], 2011. – 496 с. – ISBN -5-86938-128-2
283.
Стеценко С.Г. Глобалізація та право: національний вимір [Книга] : [монографія] / Стеценко С.Г., Васечко Л.О. – Київ : Атіка, 2012. – 132 с. – Бібліогр.: с. 120-131. – ISBN 978-966-326-419-6
284.
Головко Анатолій Миколайович [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1986 - 2011 роки : до 50-річчя від дня народження / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка та ін. ; [уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, В.О. Ушкалов та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.В. Присяжнюк ; переклад Л.В. Ташути]. – Київ : Аграрна наука, 2011. – 128 с., [32] c. іл. : портр. – (Біобібліографічна серія "Академіки Національної академії аграрних наук України")
285.
Голодомор 1933 [Електронний ресурс. Відеозапис] : просмотр фильма. – [Б. м. : б. в.]. – 1 CD. – Загл. с обл. контейнера
286.
Полищук В.В. Горькая правда [Книга] : преступность ОУН-УПА (исповедь украинца) / Виктор Полищук. – Киев : [Золотые ворота], 2011. – 520 с. – ISBN -5-86938-128-2
287.
Господарський кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 5 грудня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 160 с. – ISBN 978-617-566-042-3; 978-611-01-0061-8
288.
Сухоруких А.В. Государственность или "симулякр": социальные перспективы [Брошура] : монография / А.В. Сухоруких. – Белгород ; Харьков : ВУНЦ АПСН ВШ, 2012. – 46 с. – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-966-343-550-3
289.
Мариниченко П.А. Граблі української політики [Книга] = The faults of Ukrainian politics / Павло Мариниченко ; [ред.: О.Ф. Дандар, В.А. Мишко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 57, [2] с.
290.
Карташов Ю.М. Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Юрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011
291.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
292.
Корнейчук Н.С. Грибные болезни люпинов [Книга] : монография / Н.С. Корнейчук ; Нац. науч. центр "Ин-т земледелия НААН Украины". – Киев : Колобиг, 2010. – 374, [2] с., [4] л. фот. : ил., табл. – Библиогр.: с. 333-374. – ISBN 978-996-8610-46-2
293.
Выскочков Л.В. "Гроза двенадцатого года": Отечественная война 1812 года и зарубежные походы 1813-1815 годов [Книга] : учебно-методическое пособие / Л.В. Выскочков ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Исторический фак., Каф. истории России с древнейших времен до XX века. – Санкт-Петербург : [Исторический факультет СПбГУ], 2011. – 187 с. – Библиогр.: с. 170-182
294.
Кравчук В.М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) [Книга] : монографія / В.М. Кравчук ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 260 с. – Бібліогр.: с. 232-258. – ISBN 978-966-457-121-7
295.
Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
296.
Звонська Л.Л. Давньогрецька мова [Книга] : підручник для філософів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Звонська Л.Л. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 638, [2] с. : табл. – (Серія "Sapientia humana / sapientia divina"). – ISBN 978-966-2302-15-8
297.
Байдаченко Н. Данс Макабр. Танок смерті [Книга] : роман / Настя Байдаченко. – Київ : Факт, 2005. – 140, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2003 р. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-060-2
298.
Демографія та соціальна економіка [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
299.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
300.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 6. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex