Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
302.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
303.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] : офіційне видання / Фонд держ. майна України. – Київ, 1992-
304.
Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
305.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
306.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
307.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
308.
Кочетов Э.Г. Диалог [Книга] = Dialogue : диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен : научная монография / Эрнест Кочетов ; Региональная общественная организация "Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Экономика, 2011. – 733 с. : илл. – Паралел. тит. л. на англ. языке. – Библиогр.: с. 617-644. – ISBN 978-5-282-03162-1
309.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
310.
Кравець Л.В. Динаміка метафори в українській поезії XX ст. [Книга] : монографія / Лариса Кравець. – Київ : Академія, 2012. – 416 с. – Бібліогр.: с. 366-409. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-386-7
311.
Найдьонов М.І. Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професій [Книга] : інформаційний бюлетень / М.І. Найдьонов, Л.В. Григоровська ; упоряд. О.М. Лисенко ; [Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України]. – Київ
312.
Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей [Дисертація] : дис. ... д-ра психологічних наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
313.
Ділова Україна XXI століття [Книга] = Business Ukraine of the XXIst century : іміджевий альманах. – Київ : [ДОН-97], 2002. – 473, [7] с. : іл., фото. – Кн. на укр. та англ. мові. – ISBN 966-95648-6-7
314.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
315.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
316.
Віктор Діяння небожителів [Книга] : містерія-епос / Брат Віктор ; ілюстрації Н. Паламарчук. – Луцьк : Ключі ; Волинська обласна друкарня, 2011. – 256 с. : іл. – ISBN 978-966-361-597-4
Події сучасного українського епосу відбуваються в різні епохи (від Адама до наших днів), у різних частинах планети, на землі й у потойбічні, але пов"язані Україною-Руссю, її покликанням у світі. Це низка одноактних п"єс, що їх справжні історичні особи зіграли перед оповідачем під час його мандрівки у позамежжя, і грандіозні видіння тих сфер. Для поціновувачів добірного
317.
Чьулум J. Дневник са Атлантика и други есеjи [Книга] / J. Чьулум; [уред.: С. Галогажа та ін.]. – Београд : Нолит, 1974. – 166, [2] c.
318.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
319.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
320.
Дніпровське: минуле та сьогодення [Книга] : збірник статей та матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігів. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців Укр. ; [редкол. : Коваленко О.Б. (відп. ред.), Коваленко В.П., Курданов А.Л.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 752 с., [20] с. іл. : іл., фото. – Бібліогр. в прим. – ISBN 978-966-2482-76-8
321.
Зелінський О.С. До історії Державного Гімну України [Книга] : навч. посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Олександр Зелінський ; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. музична акад. ім. М. Лисенка. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 140 с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-665-569-4
322.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
323.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
324.
Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук [Книга] : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-220-5
325.
Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук [Книга] : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-219-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex