Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
427.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
428.
Книжная летопись. Вспомогательные указатели [Журнал] / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
429.
Слухай Н.В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні [Книга] : навч. посіб. / Н.В. Слухай, О.С. Снитко, Т.П. Вільчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с. – Друк. в авт. ред. – Бібліогр.: с. 193. – ISBN 978-966-439-401-4
430.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
431.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
432.
Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ - 2011) [Книга] : матеріали Всеукраїнського наукового семінару, 26-27 серпня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; НАНУ ; Центральна спілка споживчих тов. України та ін. ; [за ред. О.О. Ємця ; програмний ком. : І.В. Сергієнко, О.О. Нестуля та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 119 с. – ISBN 978-966-184-126-9
433.
Теренций П.А. Комедии [Книга] / Теренций ; [пер. с лат. А. Артюшкова ; вступ. ст. и коммент. В. Ярхо ; худож.-ил. А. Магдич]. – Харьков : Фолио, 2001. – 603, [4] с., [4] л. фот. : ил. – Содерж.: Девушка с Андроса ; Самоистязатель ; Евнух ; Формион ; Свекровь ; Братья. В прил.: Жизнеописание Теренция / Гай Светоний Транквилл. Отрывки из несохранившихся комедий римской поллиаты. – (Библиотека античной литературы). – ISBN 966-03-1326-8
434.
Компактный большой русско-китайский словарь [Книга]. – [Пекин] : Шанъу иньшугуань, 1989. – 1157, [1] с. – ISBN 7-100-323-7711-112
435.
Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923-1928 рр. [Книга] / М.О. Фролов ; [наук. ред. Кульчицький С.В.]. – Запоріжжя : Прем"єр, 2004. – 800 с. – Бібліогр.: с. 655-762. – ISBN 966-685-149-0
436.
Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.): становлення і функціонування [Книга] / Фролов М.О. ; [наук. ред. Кульчицький С.В.]. – Запоріжжя : Прем"єр, 2003. – 448 с. : табл. – Бібліогр.: с. 372-429. – ISBN 966-685-065-6
437.
Комунікаційні технології (у теорії інмутації) [Книга] : [навчальний посібник] / автор-укладач Холод О.М. ; Київський міжнародний ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2010. – 147 с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-146 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-84-1
438.
Конвенція ООН про права дитини [Брошура] : [прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 р. : ратифікована Постановою Верховної Ради Укр. №789XII (78912) від 27 лютого 1991 р. та набула чинності для Укр. 27 вересня 1991 р. – Київ. – 48 с.
439.
Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення [Брошура]. – [Б. м.] : [б. в.]. – 25 с.
440.
Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) [Дисертація] : дисс. ... канд. геолого-минералогических наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; Академия наук УССР ; Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1984
441.
Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття [Дисертація] : [дис. ... канд. філолог. наук] / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології, К-ра історії укр. літератури і шевченкознавства. – Київ, 2011
442.
Лисенко О.В. Контрактна армія США: історія становлення, соціально-економічні та політичні проблеми функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лисенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
443.
Конфликты, безопасность и развитие [Книга] : доклад о мировом развитии 2011 : обзор / [Междунар. банк реконструкции и развития]. – Вашингтон : Всемирный Банк, 2011. – VII, 59, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 39-52
444.
Ярошко О.З. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин [Книга] : монографія / Олеся Ярошко. – Київ : LAT&K, 2011. – 304 с. : табл. + Додатки: с. 233-301. – Бібліогр.: с.151-232. – ISBN 978-966-2944-71-6
445.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
446.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
447.
Крайнікова Т.С. Коректура [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика" / Тетяна Крайнікова. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 248-251. – ISBN 966-7821-31-5
448.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
449.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
450.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,